Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Chiêu sinh Khoá đào tạo Professional Product Owner tại TP.HCM

2020-10-16 

Câu hỏi của vị CTO ở mảng New Retail đặt ra cho chúng tôi về hướng tiếp cận để Product Owner đạt được kỳ vọng rằng:

– Làm sao để Product Owner (PO) hiểu được vai trò nhiệm vụ của mình?

– Làm sao để PO có mindset về làm Product?

– Cách thức để PO xác định rõ khách hàng của sản phẩm là ai? Insight của họ là gì? Nhu cầu nào của họ chưa được thoả mãn?

– Cách thức nào nào để PO phát triển được chiến lược product và product vision?

– Cách thức phân rã từ Product Vision thành các roadmap và quản được Product Backlog?

– Kỹ thuật để phát triển các metric để đo lường kết quả của Product để gia tăng Innovation trong team và đo lường feedback của khách hàng về tính năng mới của sản phẩm?

– Cách thức nào để PO có thể tối đa hoá năng suất của team, giao tiếp với team và khách hàng về sản phẩm hiệu quả.

– Làm sao để PO có thể phát triển một Release Planning có tính khả thi, ước lượng release gần với thực tế?

Một người từng triển khai Agile, lấy động lực của phương pháp Agile để tạo sản phẩm nên hỏi có khác. Khá thách thức! Đây là những câu hỏi khá thẳng thắn gởi đến Agile Coach – Trần Công Cao khi phối hợp tổ chức khoá đào tạo Professional Product Owner trong doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm của mình, Agile Coach – Trần Công Cao đưa ra cách tiếp cận để trả lời từng câu hỏi bằng các tình huống tổ chức workshop với một case study xuyên suốt 3 ngày học. Mỗi workshop sẽ đi giải quyết trực tiếp cho một câu hỏi và gián tiếp cho những câu hỏi liên quan mà vị CTO đã đặt ra.

Cô đọng lại rằng, 3 ngày học PO sẽ thu về:

– Dịch chuyển sang Mindset Product một cách tự nhiên.

– Tiếp cận các practice, technique để thúc đẩy thực hành.

–  Học hỏi kinh nghiệm làm software product và kinh nghiệm triển khai Agile từ chuyên gia.

– Thúc đẩy hành động một cách tự nhiên hướng đến giá trị mà tổ chức kỳ vọng ở vai trò PO.

– Học hỏi kinh nghiệm từ PO cùng học đến từ đơn vị khác.

Nội dung 3 ngày học chỉ cô đọng với 6 module, và series workshops với 1 case-study.

Module 1: Agile Product Management

Module 2: Value-Driven Development

Module 3: Scrum Principles & Empiricism

Module 4: The Scrum Framework

Module 5: Product Backlog Management

Module 6: Release Planning

 

Thông tin chi tiết khai giảng:

– Ngày: 11-12-13 tháng 12 năm 2020

– Địa điểm: 132 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình

– Agile Coach: Trần Công Cao

 

Thông tin liên hệ tư vấn:

– Tên: Ngọc Hạnh

– Phone: 0799 756 126

– Email: it.training2@apexglobal.com.vn