Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Tag: Developers

Chiêu sinh khóa Agile Project Management Professional tháng 5/2021 HCM
Chiêu sinh khóa Agile Project Management Professional tháng 5/2021 HCM
2021-04-05 

Agile đã và đang được ứng dụng vào chu trình phát triển phần mềm một cách rộng rãi ở các doanh nghiệp Việt Nam. Điển hình nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, gia công phần mềm (software outsourcing), các startup về công nghệ, các ngân hàng và […]

Read more
Product Owner Thực Chiến làm gì?
Product Owner Thực Chiến làm gì?
2020-10-14 

Hôm kia có thời gian trao đổi với một người đàn em đã kinh qua vai trò “Product Owner – PO” ở nhiều loại hình khác dự án khác nhau: Outsource có, Tek Startup có, Product ở cấp doanh nghiệp ứng dụng CNTT có, Ta có, và cũng có Tây. Ngồi nói chuyện trên trời […]

Read more