Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Giới thiệu khóa học

Khóa học này là một trong những practice nằm trong khóa ITIL 4 Foundation. Nằm trong chuỗi các khoá học 2h, hướng dẫn triển khai thực tiễn để nâng cao năng lực cho các học viên trong việc nâng cao hệ thống quản lý dịch vụ. Khoá học được thiết kế dựa theo thực tiễn của ITIL kết hợp với kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu của giảng viên sẽ đem lại những kiến thức hữu ích và hiệu quả.

 • Xác định các loại yêu cầu
 • Xây dựng mô hình để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu
 • Các quy trình thực hiện
 • Xây dựng thư viện thông tin
 • Xây dựng cơ chế tối ưu hoá quy trình quản lý yêu cầu
 • Các chỉ số đo lường quan trọng
 • Xây dựng bộ năng lực xử lý yêu cầu
 • Cấu trúc tổ chức quản lý
Giá trị nhận được
 • Nắm được cách thức triển khai quy trình yêu cầu dịch vụ trong bối cảnh ITIL 4 nhằm điều chỉnh các phương pháp thực hành tốt nhất của ITIL để quản lý dịch vụ.
 • Cách điều chỉnh quy trình Quản lý yêu cầu dịch vụ để phù hợp với nhu cầu và đặc điểm cụ thể của tổ chức.
 • Xem xét và cập nhật quy trình như thế nào để thích ứng với những yêu cầu kinh doanh đang thay đổi và bối cảnh công nghệ.
 • Phát triển kỹ năng tương tác và giải quyết vấn đề.
Đối tượng phù hợp
 • Trưởng phòng CNTT
 • Kỹ sư CNTT, Kỹ sư hệ thống
 • Nhân viên hỗ trợ người dùng – IT Service Desk
 • Trưởng phòng vận hành hệ thống
 • Trưởng phòng cơ sở hạ tầng CNTT
 • Quản lý dự án CNTT
 • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
 • Giám đốc CNTT, Giám đốc Công nghệ
 • Tất cả nhân viên CNTT tham gia cung cấp dịch vụ
Hình thức tham gia

Hình thức tham gia

Online qua Zoom

Cách thức đăng ký

Đăng ký qua link: https://forms.gle/4fHqTbvj1QJjc3zZ6

Key Highlights

Class training methods Training Methods1Values

 • CUSTOMISED: Our tailor-made solutions are in line with your business goals, drawing on best practices and proven approaches
 • RESULT-ORIENTED: Our primary objective is the enhancement of business results through continuous evaluation for maintaining focus and accountability
 • COST-EFFECTIVE: Our customized and simple solutions are highly cost-effective
 • TARGETED: We use a combination of approaches and techniques to meet the objectives of our individual clients and organizational needs
 • PROCESS-ORIENTED: Our training programs are process focused, not process bound. We apply standard tools for process streamlining
 • IMPROVEMENT FOCUSED: Our techniques involve robust evaluation, open and honest communication and on-going process upgrading for continuous improvement.
 • IMPACTFUL: Our experts leverage powerful solutions that can deliver the right impetus to your business
Other Info

Contact Info

Public Training Schedule

Phone: +84 (0)862 718 187
Email: [email protected]
Please click below link to view our public training schedule

 

Certified Partners International