Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Tag: PO

Product Owner Thực Chiến làm gì?
Product Owner Thực Chiến làm gì?
2020-10-14  (1566)

Hôm kia có thời gian trao đổi với một người đàn em đã kinh qua vai trò “Product Owner – PO” ở nhiều loại hình khác dự án khác nhau: Outsource có, Tek Startup có, Product ở cấp doanh nghiệp ứng dụng CNTT có, Ta có, và cũng có Tây. Ngồi nói chuyện trên trời […]

Read more