Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Training Program: ITIL 2011 Foundation at APEX Global

2017-02-28  (3918)

Trong 3 ngày 24-25-26 tháng 2 năm 2017 vừa qua, APEX Global đã tổ chức khóa học ITIL 2011 Foundation. Dưới sự dẫn dắt, hướng dẫn của chuyên gia Đề Đoàn, lớp học diễn ra trong không khí rất sôi nổi, thoải mái và cởi mở.

Dưới đây là một vài hình ảnh về hoạt động của lớp học: