Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Coding Convention mang lại giá trị gì cho bạn?

2016-04-14  (6354)

Coding Convention là tài liệu mà doanh nghiệp sản xuất phần mềm nào cũng có, nhưng để đội ngũ phát triển hiểu được giá trị và áp dụng vào chu trình sản xuất phần mềm để nâng cao chất lượng phần mềm là cả một thách thức.

CodingConventions

Tôi xin chia sẽ một vài giá trị mà đội ngũ tham gia chu trình phát triển phần mềm có thể nhận được như:

 • Hướng dẫn cách triển khai triển các đoạn mã trong sáng, và các comment cho các chức năng quan trọng. Điều này sẽ nâng cao khả năng đọc source code cho các nhà phát triển khác.
 • Đưa ra các quy tắc và hướng dẫn khai báo trong source code như: khai báo biến, khai báo hàm, khai báo enumeration,… để đạt được sự nhất quán trong của một sản phẩm.
 • Hướng dẫn về cách thiết kế giao diện chuẩn, cách xử dụng control trên giao diện để tạo ra sự đồng nhất trong cùng một sản phẩm phần mềm.
 • Liệt kê danh sách các hàm (functions) được thiết kế trong bộ thư viện của sản phẩm, và hướng đẫn cách sử dụng hiệu quả. Bạn sẽ dễ kiểm soát source code, và tiện cho việc nâng cấp trong tương lại.
 • Đưa ra các quy tắc và hướng dẫn để localization ngôn ngữ chúng để tránh các lỗi về ngôn ngữ trên giao diện.
 • Các quy tắc dùng lại các bộ thư viện, các services đã tồn tại. Bạn sẽ thành công trong việc sử dụng lại và tích hợp (Re-use and Integration) để tiết kiệm chi phí phát triển và chuyển giao sản phẩm nhanh hơn, chất lượng đảm bảo hơn.
 • Các quy tắc, hướng dẫn để các đoạn code mới tạo ra thoả mãn các tiêu chí về bảo mật. Bạn sẽ tạo niềm tin với các lãnh đạo CNTT kỳ cựu của khách hàng.
 • Các quy tắc, hướng dẫn tối ưu hoá việc cấp phát vùng nhớ và cách code nâng cao hiệu xuất (performance) cho các chức năng trong quá trình xử lý dữ liệu.
 • Các quy tắc và hướng dẫn cách thực hiện Unit test để tránh các lỗi tiềm ẩn. Bạn sẽ hạn chế được cá lỗi tiềm ẩn ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm, chi phí luôn rẻ hơn nhiều so với lỗi tiềm ẩn đó được phát triển trong giai đoạn triển khai ở khách hàng.
 • Các quy tắc và hướng dẫn các thiết kế cơ sở dữ liệu, đặt tên các đối tượng nhất quán từ cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ dễ dàng tích hợp hệ thống trong quá trình phát triển và nâng cao khả năng bảo trì trong tương lai.
 • Hướng dẫn cách triển khai triển viết các đoạn mã trong sáng, và các comment cho các chức năng quan trọng. Điều này sẽ nâng cao khả năng đọc source code cho các nhà phát triển khác.

Tuỳ theo các chiến lược đảm bảo chất lượng phần mềm ở mỗi doanh nghiệp thì các đòi hỏi ở trên có thể khác nhau. Có rất nhiều quy tắc được nêu trên cần đưa vào Coding Convention và các hướng dẫn cần thiết để các nhà phát triển tuân thủ. Với khác hàng thì họ không quan tâm nhiều cách bạn thiết kế sản phẩm như thế nào? Điều họ quan tâm là chất lượng sản phẩm và sự ổn định của sản phẩm của bạn.

Dưới đây là các Tips để nâng cao chất lượng phần mềm:

1) Viết một Coding Convention hoàn chỉnh cho mỗi framework.

2) Viết các hướng dẫn để thi hành các quy tắc thiết kế và triển khai source code.

3) Đào tạo nhận thức cho các đối tượng liên quan để họ hiểu được giá trị của chất lượng. Đưa phong cách code chất lượng trở thành văn hoá của doanh nghiệp.

4) Tạo kênh truyền thông cho các nhà phát triển chia sẻ, nêu ra những những hạn chế trong Framework, Coding Convention đang có.

5) Tiến hành review source code để đảm bảo các quy tắc được tuân thủ chặc chẻ trước khi tích hợp và chuyển giao sản phẩm.

Cũng nên nói thêm, các dự án lớn ở các thị trường phát triển thì viêc phát triển Coding Convention và tuân thủ các quy tăc triển khai source code là điều kiện tuyên quyết để đảm bảo chất lượng phần mềm.

Tuỳ Phong – APEX Global Corporation


APEX Global thường xuyên tổ chức khoá đào tạo về Software Architecture & Design Professional. Bạn có thể tham khảo lịch đào tạo ở link Public Training Schedule. Hoặc đọc thêm các bài viết chuyên đề về kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, xu thế công nghệ,… liên quan đến CNTT ở link APEX Global News.

Để được tư vấn thêm về các khoá đào tạo của APEX Global, bạn hãy gọi hoặc email đến:  (+84-8) 62 718 187; info@apexglobal.com.vn