Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Vai trò của Product Owner trong dự án Agile

2016-04-01  (6357)

Product Owner là một trong ba vai trò được định nghĩa trong Agile Scrum. Trách nhiệm chính của Product Owner là làm sao để tối ưu hoá giá trị của sản phẩm thông qua việc quản lý product backlog. Các công việc chi tiết hơn là:

ProductOwner1

 • Thay mặt khách hàng nắm giữ tầm nhìn của sản phẩm.
 • Phát triển lộ trình phát triển sản phẩm (Product Roadmap).
 • Phát triển kế hoạch phát hành sản phẩm (Release Planning).
 • Là người thay mặt cho nhóm phát triển trình bày sản phẩm cho khách hàng.
 • Giao tiếp các bên liên quan thường xuyên và thiết lập quan hệ chặt chẽ với khách hàng.
 • Không đảm nhận vai trò Scrum Master.
 • Không làm công việc phát triển sản phẩm.
 • Viết User Stories và giúp đỡ các thành viên khác viết User Stories.
 • Hiểu được giá trị người dùng cho từng User Story.
 • Gán giá trị giá trị ưu tiên cho từng User Story theo lợi ích mà người dùng nhận được.
 • Sắp xếp độ ưu tiên triển khai User Story vào Product Backlog.
 • Xác định điều kiện nghiệm thu cho từng User Story.
 • Tương tác (Collaborate) với tất cả các thành viên còn lại trong đội để viết ra điều kiện hoàn thành (Definition of Done – DoD), ví dụ như: DoD cho User Story, DoD cho Sprint, DoD cho Release.
 • Chấp nhận hoặc từ chối công việc đã hoàn thành, xác định công việc đã hoàn thành có thoả mãn tất cả các tiêu chí nghiệm thu viết trong DoD.
 • Giải quyết các xung đột liên quan đến yêu cầu với các bên liên quan (thường giữa đội phát triển với khách hàng).
 • Không được nói với nhóm phát triển cách phát triển sản phẩm.
 • Cung cấp các thông tin nhu cầu chi tiết để nhóm phát triển ước lượng cho mỗi User Story
 • Luôn sẵn sàng trả lời bất kể câu hỏi nào của nhóm phát triển về yêu cầu và giá trị người dùng.
 • Không thực hiện ước lượng story – đó là quyền hạn của nhóm phát triển.
 • Là người có quyết định cuối cùng khi Sprint cần kết thúc sớm.
 • Làm rõ các yêu cầu cho nhóm phát triển.
 • Là người dẫn dắt phần đầu của cuộc họp lên kế hoạch cho Sprint (Sprint Planning Meeting).
 • Là người dẫn dắt cuộc họp chuẩn bị cho Sprint kế tiếp (Backlog Grooming).
 • Là người ghi nhận tất cả các phản hồi từ các bên liên quan ở Sprint Review.
 • Đóng góp như một thành viên của đội Scrum để cải tiến chất lượng công việc, quy trình làm việc ở thời gian Retrospective.

Công việc của Product Owner khá là thách thức, và có thể ví như một người nhạc trưởng dẫn dắt cả dàn nhạc tạo ra những cung bật cảm xúc cho người nghe.

APEX Learning Content Development Team

(nguồn Agile Learning Lads)

APEX Global thường xuyên tổ chức khoá đào tạo về Agile Project Management Professional. Bạn có thể tham khảo lịch đào tạo ở link Public Training Schedule. Hoặc đọc thêm các bài viết về phân tích nghiệp vụ của chúng tôi ở tag Agile Scrum.Để được tư vấn thêm về khoá đào tạo bạn hãy gọi vào số điện thoại (+84-8) 6271 8187 hoặc email đến info@apexglobal.com.vn