Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Tại sao Planning Poker được khuyến khích dùng trong dự án Agile?

2016-03-30  (6189)

Ước lượng phần mềm (Software Estimate) luôn là một thách thức lớn trong quy trình phát triển phần mềm. Có rất nhiều phương pháp ước lượng, nhưng trong các dự án Agile thì phương pháp ước lượng Planning Poker được khuyến khích và áp dụng rộng rãi. Vậy phương pháp Planning Poker là gì?  Đâu là ưu và khuyết điểm của phương pháp này.

Planning Poker

Planning poker là phương pháp ước lượng dựa trên sự đồng thuận của cả nhóm, nó có thể dùng để ước lượng theo kích thước hoặc công số (theo ngày). Planning poker sử dụng dãy số Fibonacci (0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 60, 100) để làm các số đại diện dùng để thể hiện mối tương quan về độ lớn của các User story

Các bước thực hiện khi tiến hành ước lượng

 1. Product Owner giải thích về User Story và các điều kiện nghiệm thu cho Story
 2. Nhóm phát triển thảo luận công việc thực hiện và đặt câu hỏi để làm rõ hơn yêu cầu
 3. Product Owner giải thích các vấn đề mà đội dự án còn chưa rõ
 4. Các thành viên tự ước lượng riêng lẻ theo ý kiến cá nhân, sau đó chọn thẻ điểm phù hợp với con số ước lượng
 5. Khi cả nhóm ước lượng xong, các thành viên sẽ đưa ra con số mà mình ước lượng
 6. Những thành viên có con số ước lượng thấp nhất và cao nhất sẽ giải thích lý do và tiền đề về con số ước lượng
 7. Sau khi thảo luận, các thành viên sẽ ước lượng lại dựa theo thông tin đã thảo luận (thường thì sau 2 lần là cả nhóm sẽ đạt được sự đồng thuận)
 8. Lựa chọn số đồng thuận của các thành viên.
 9. Lặp lại cho những User Story còn lại trong Sprint Backlog

 

Các lợi ích của Planning Poker

 • Mỗi thành viên là một chuyên gia, họ tự nghiên cứu để đưa ra quyết định mà không bị phụ thuộc hoặc ảnh hưởng bởi thành viên khác
 • Việc thảo luận dựa theo sự khác biệt về ước lượng sẽ làm tăng khả năng hiểu biết về yêu cầu dẫn đến ước lượng sẽ chính xác hơn. Đây là cách làm việc thú vị bởi vì nó thúc đẩy sáng tạo, tinh thần đồng đội và cam kết với công việc
 • Kết quả là sự đồng thuận chung của nhóm và là cam kết của nhóm
 • Cả nhóm sẽ có chung cách hiểu về “Hoàn thành – DONE” cho các yêu cầu. Điều này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của dự án

Các bất lợi của Planning Poker

 • Cuộc họp với tất cả các thành viên trong đội là tốn kém.
 • Người điều hành cần phải cẩn thận và kiểm soát cuộc họp không diễn ra quá lâu.
 • Một số yếu tố làm trở ngại quá trình ước lượng như: Chính trị công ty, tính cách của các thành viên,…

Kỹ thuật Planning Poker là một kỹ thuật vô cùng hữu ích, nhưng để thực hiện tốt nó đòi hỏi kinh nghiệm và sự cộng tác rất chặt chẽ của các thành viên trong nhóm cũng như sự hỗ trợ từ Product Owner.

Bạch Vân – APEX Global Corporation

APEX Global thường xuyên tổ chức khoá đào tạo về Agile Project Management Professional. Bạn có thể tham khảo lịch đào tạo ở link Public Training Schedule. Hoặc đọc thêm các bài viết về phân tích nghiệp vụ của chúng tôi ở tag Agile Scrum.Để được tư vấn thêm về khoá đào tạo bạn hãy gọi vào số điện thoại (+84-8) 6271 8187 hoặc email đến info@apexglobal.com.vn