Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Những đặc điểm cần có ở một Business Analyst tạo ra dự án?

2020-10-12  (285)

Trên thế giới Business Analyst có nhiều cấp độ thực hành khác nhau. Có cấp độ Business Analyst đi giải quyết vấn đề bằng cái giải pháp để tạo ra dự án. Có cấp độ Business Analyst follow giải pháp để thu thập yêu cầu chi tiến bên trong dự án. Bài viết này dành cho cấp độ đầu tiên.

Trong quá trình tiếp cận một đầu bài, Business Analyst (gọi tắt là BA) cần liên tục đặt câu hỏi và chuyển dịch một cách nghiêm túc thông tin mà họ thu thập thành các nhu cầu và yêu cầu rõ ràng. Đó là yếu tố kích hoạt bên trong dẫn dắt một chuyên gia tìm ra các vấn đề sâu sắc và tiết lộ nhu cầu thực tế của các bên liên quan.

Một BA không chỉ là người ghi lại các nhu cầu và yêu cầu mà còn phải đánh giá một cách nghiêm túc các nhu cầu khác nhau và xác nhận rằng các vấn đề thực tế và nguyên nhân của chúng là đầy đủ bằng các giải pháp được đề xuất. Việc đánh giá một cách nghiêm khắc có thể dẫn đến các giải pháp có ý nghĩa, điều này sẽ giúp gia tăng giá trị cho tất cả các bên liên quan và sẽ có thể có được kết quả đôi bên cùng có lợi.

Tranh chấp sáng tạo và đặt câu hỏi có thể được áp dụng trên tất cả các quy trình phân tích kinh doanh. Ví dụ:

Cơ sở lý luận kinh doanh:

Lý do kinh doanh là lý do cho dự án và cho công việc phân tích kinh doanh liên quan đến dự án. Không có nó, không có dự án nào nên bắt đầu. Nếu lý do kinh doanh có giá trị khi bắt đầu dự án, nhưng biến mất khi nó đang được thực hiện, thì dự án nên được dừng lại hoặc thay đổi. Một nhà phân tích phải luôn ghi nhớ mục tiêu của dự án là gì và nhu cầu thực tế nào đang đáp ứng. Họ phải liên tục hỏi xem hành động hoặc bước này có phù hợp với phạm vi dự án tổng thể không và nó có ý nghĩa hay không.

Phương pháp phân tích kinh doanh:

Là một BA, bạn phải liên tục hỏi xem phương pháp có thể được áp dụng ở đâu. Chúng ta phải điều chỉnh những gì và cần tham số gì để có kết quả tốt nhất.

Quy trình phân tích kinh doanh liên quan đến việc lựa chọn các quy trình, công cụ, kỹ thuật, đầu vào và đầu ra thích hợp để sử dụng cho một danh mục, chương trình hoặc dự án cụ thể. BA thực hiện hoạt động lựa chọn này với sự cộng tác của người quản lý dự án, nhà tài trợ, các nhà quản lý chức năng hoặc các BA khác

Phân tích tình trạng hiện tại:

Là một nhà phân tích kinh doanh, bạn cần phải mô tả chính xác và thực tế tình trạng hiện tại. Đánh giá trạng thái hiện tại là quá trình kiểm tra môi trường hiện tại để hiểu các yếu tố quan trọng bên trong hoặc bên ngoài tổ chức, đó có thể là nguyên nhân hoặc lý do cho một vấn đề hoặc cơ hội. Lợi ích chính của quá trình này là nó cung cấp hiểu biết đầy đủ về trạng thái hiện tại của tổ chức, cung cấp bối cảnh để xác định yếu tố nào của trạng thái hiện tại sẽ không thay đổi và những thay đổi nào là cần thiết để đạt được trạng thái trong tương lai. Trạng thái hiện tại và những năng lực không thể nhìn thấy rõ ràng có thể dẫn đến thành công là gì?

Yêu cầu gợi ý – Xác nhận kết quả:

Bạn phải tích cực cố gắng thu thập thông tin từ các bên liên quan và xác nhận kết quả. Nó không chỉ để ghi chú thông tin và theo dõi các yêu cầu. Bạn phải đánh giá một cách nghiêm túc nguyện vọng của các bên liên quan và để hình thành rõ ràng các yêu cầu theo cách hỗ trợ (các) nhu cầu kinh doanh thực tế. Hoạt động xác nhận kết quả kích thích liên quan đến việc đảm bảo rằng các bên liên quan có sự hiểu biết chung về kết quả của việc kích thích, thông tin được kích thích được ghi lại một cách thích hợp và nhà phân tích kinh doanh có thông tin tìm kiếm từ hoạt động kích thích.

Phân tích kinh doanh là lĩnh vực đặt câu hỏi quan trọng và thách thức là cơ sở của các công việc hàng ngày. Thử thách các công thức và phương pháp tiếp cận được thiết lập tốt là điều có thể dẫn đến kết quả tốt hơn.

Thảo Linh – Đội tư vấn đào tạo quản lý CNTT của Apex Global

(Nguồn tham khảo một số website về BA trên thế giới)