Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Free Download Quick Reference Card for Business Analysis

2016-02-29  (4291)

Quick Reference Card  là bản tham khảo nhanh các vùng kiến thức cơ bản của BABOK v3 (Business Analysis Body of Knowledge version 3). Bản tham khảo bao gồm các vùng kiến thức, kỹ thuật, tuần tự công việc,… và cả hướng dẫn cho Business Analyst áp dụng kỹ thuật Brainstorming hiệu quả.

Vui lòng click chuột vào link sau để tải bản đẹp của card: Free download Quick Reference Card for Business Analysis

Quick Reference Card for BA

Click to download Quick Reference Card for Business Analysis

Và bạn đừng quên link facebook fanpage của chúng tôi để tiệp tục được cập nhật các kiến thức bổ ích khác liên quan đến BA và phát triển phần mềm,…

APEX Learning Development Content Team