Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Agile Business Analyst Offline

2016-07-12  (2775)

Agile Business Analyst là offline mà APEX Global hỗ trợ Cộng đồng Business Analyst Việt Nam chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiển liên quan đến nghề Business Analyst, Sự dịch chuyển của Agile và vai trò Business Analyst trong dự án Agile. Buổi Offline thành công ngoài sự kỳ vọng của người tham dự.

Đến với buổi offline này có nhiều bạn đang làm Business Analyst chuyên nghiệp ở các doanh nghiệp lớn như: TMA Solution, CSC Việt Nam, Viettel Software, Bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam, Ngân hàng ANZ Việt Nam, Harvey Nash Việt Nam,…