Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Thẻ: Service Manager

Webinar “Triển khai tư duy dịch vụ CNTT – Kinh nghiệm thực chiến”
Webinar “Triển khai tư duy dịch vụ CNTT – Kinh nghiệm thực chiến”
2021-10-12 

Ngày nay, với sự ra đời của nhiều dịch vụ xuất sắc với trải nghiệm vượt trội như dịch vụ gọi xe “Uber, Grab”, đánh giá chất lượng dịch vụ “5 Sao” cho mỗi đơn hàng thương mại điện tử,… tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ ở mỗi khách hàng được nâng lên. Khách […]

Xem thêm
Webinar Quản lý Dịch vụ CNTT Hiệu quả
Webinar Quản lý Dịch vụ CNTT Hiệu quả
2021-09-27 

Tiếp tục series webinar hỗ trợ người làm CNTT chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển năng lực bản thân, ứng dụng các practices để nâng cao hiệu suất công việc tại doanh nghiệp. Apex Global tiếp tục tổ chức webinar thứ 3 với chủ đề “Effective IT Service Desk Management – Quản lý […]

Xem thêm