Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Chiêu sinh Service Desk Manager tháng 12/2022 tại HCM

2022-10-20 
Service Desk Manager được cho là một trong những vai trò thách thức nhất trong nhiều tổ chức CNTT và yêu cầu mức độ cao về kỹ năng và kinh nghiệm. Việc tuyển dụng cho vị trí này có thể là một thách thức, vì cả kỹ năng và tư duy đều quan trọng đối với sự thành công của ứng viên.
Khóa đào tạo Service Desk Manager được thiết kế đặc biệt để giúp học viên áp dụng cách xây dựng và quản lý Bộ phận Dịch vụ, đảm bảo đáp ứng mong đợi từ doanh nghiệp. Khóa học sẽ cung cấp:
– Thiết lập một tiêu chuẩn quốc tế để công nhận và phát triển bề rộng kiến thức cần thiết để hoàn thành tốt các vai trò liên quan.
– Ghi lại các kỹ năng cần thiết để cung cấp dịch vụ nhất quán, chất lượng cao và hỗ trợ.
– Cung cấp một cơ chế, phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế, để sự phát triển của những người làm việc trong dịch vụ CNTT và hỗ trợ ngành công nghiệp.
– Cung cấp vị trí dẫn đầu cho ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ CNTT bằng cách cung cấp trình độ chuyên môn về dịch vụ và hỗ trợ CNTT.

Chiêu sinh khóa đào tạo Service Desk Manager tháng 12/2022

Nội dung đào tạo
Module 1: Defining Strategic Requirements
Module 2: Developing a Strategic Role
Module 3: The Role of the Service Desk Manager
Module 4: Organisational Change and Project Management
Module 5: Teamwork and Communication
Module 6: Staff Recruitment, Retention & Development
Module 7: Management and Leadership
Sau khi khóa học kết thúc, người tham  gia sẽ có thể:  
  • Phát triển và cung cấp các chiến lược bàn dịch vụ để củng cố đầy đủ cho chiến lược và mục tiêu kinh doanh của tổ chức.
  • Thể hiện năng lực lãnh đạo và quản lý chính cần thiết để trở thành Người quản lý bộ phận phục vụ thành công.
  • Giao diện bàn dịch vụ với các bộ phận khác trong CNTT, các quy trình khác và các tiêu chuẩn khác để tối đa hóa hiệu quả và hiệu lực của CNTT.
  • Tạo, hỗ trợ và cung cấp các quy trình và dịch vụ tại bàn dịch vụ để mang lại giá trị và khách hàng đặc biệt.
Anh chị tham khảo traning outline của khóa học tại link: http://www.apexglobal.com.vn/…/service-desk-manager/

Thông tin sơ lược về khóa đào tạo Service Desk Manager:
– Ngày học: 16 – 17 – 18 tháng 12 năm 2022
– Thời gian: 08:30 AM – 05:00 PM
– Trainer: Chuyên gia Thầy Trần Công Cao
– Địa điểm: lầu 4, 132 Cộng Hòa, Tân Bình, TPHCM
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Trúc
Email: [email protected]
Điện thoại: 0703076258 (Ms.Trúc)

APEX Learning Content Development Teams.