Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính:
Lầu 1, 16-18 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: (+84-28) 62 718 187
Hotline: (+84-0) 963 801 047
Email: [email protected]
Office Hours: 8:00 AM ~ 05:00 PM (từ thứ 2 tới thứ 6)

Bản đồ

Gửi thông tin liên hệ qua email