Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Ứng dụng Agile trong ngân hàng: Hướng tới Sự Linh Hoạt và Hiệu Quả

2023-07-11 

Trong cuộc cách mạng chuyển đổi số của ngành ngân hàng, việc áp dụng Agile đã trở thành một xu hướng quan trọng. Phương pháp Agile mang lại sự linh hoạt và tăng cường hiệu suất làm việc, giúp ngân hàng đáp ứng yêu cầu thay đổi của thị trường và tạo ra giá trị cho khách hàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách áp dụng Agile trong ngành ngân hàng để tạo ra sự đột phá trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Phân chia dự án thành các đợt nhỏ: Áp dụng Agile trong ngân hàng đòi hỏi phân chia các dự án thành các đợt nhỏ, được gọi là sprint, thay vì triển khai toàn bộ dự án trong một lần. Mỗi sprint kéo dài từ 1 đến 4 tuần và tập trung vào việc phát triển một phần của dự án. Qua việc phân chia dự án thành các phần nhỏ hơn, ngân hàng có thể nhanh chóng tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua việc triển khai những phần dự án hoàn chỉnh.

Tập trung vào giá trị khách hàng: Agile đặt khách hàng là trung tâm của quá trình phát triển dự án. Thay vì dựa trên một kế hoạch cố định từ đầu, ngân hàng tạo điều kiện để khách hàng tham gia và cung cấp phản hồi trong suốt quá trình phát triển. Điều này giúp đảm bảo rằng dự án đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng, đồng thời giúp tối ưu hóa giá trị và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

Liên tục cải thiện và học hỏi: Agile thúc đẩy sự liên tục cải thiện và học hỏi trong quá trình phát triển dự án. Sau mỗi sprint, ngân hàng tổ chức cuộc họp đánh giá (sprint review) để đánh giá tiến độ và nhận phản hồi từ khách hàng. Thông qua việc kiểm tra và điều chỉnh, ngân hàng có thể cải thiện quy trình làm việc và tối ưu hóa kết quả cuối cùng. Điều này giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng dự án phù hợp với mục tiêu chiến lược và yêu cầu thị trường.

Tăng cường tương tác và hợp tác: Agile tạo điều kiện để tăng cường tương tác và hợp tác giữa các bộ phận trong ngân hàng. Thay vì hoạt động độc lập, các thành viên trong dự án hợp tác chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin và tư duy sáng tạo. Qua việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực, Agile thúc đẩy sự chia sẻ kiến thức và kỹ năng, tăng cường khả năng giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu chung của dự án.

Tận dụng lợi ích từ chuyển đổi số: Áp dụng Agile trong ngân hàng tận dụng lợi ích từ chuyển đổi số. Công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, blockchain và dịch vụ tài chính di động có thể tích hợp vào các dự án Agile để tăng cường khả năng phân tích dữ liệu, đảm bảo tính an toàn và tăng cường trải nghiệm khách hàng.

Việc áp dụng Agile trong ngành ngân hàng mang lại sự đột phá trong quá trình cung cấp dịch vụ. Phân chia dự án thành các đợt nhỏ, tập trung vào giá trị khách hàng, liên tục cải thiện và học hỏi, tăng cường tương tác và hợp tác, cùng với việc tận dụng lợi ích từ chuyển đổi số, Agile giúp ngân hàng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu thị trường, cung cấp dịch vụ tốt hơn và tạo ra giá trị cao cho khách hàng.

Apex Global cung cấp khoá đào tạo liên quan:

Khoá đào tạo “Agile Project Management Professional” giúp bạn:

  • Hiểu một cách đầy đủ giá trị của Agile có thể mang lại.
  • Hiểu đầy đủ các nguyên lý, nguyên tắc của Agile.
  • Hiểu rõ các vai trò nhiệm vụ trong framework Scrum.
  • Hiểu và thực hành các kỹ thuật, nguyên tắc làm việc nhóm, nguyên tắc thiết lập team để sẵn sàng thực hành được team tự quản (Self organizing team), và cross-functional.
  • Hiểu và thực hành phát triển yêu cầu theo User Story.
  • Hiểu và thực hành ước lượng khối lượng công việc và quản lý velocity.
  • Thực hành nhuần nhuyễn các sự kiện cần có và cách ứng dụng các practice vào chu trình phát triển sản phẩm.
    Hiểu và thảo luận cách thức tổ chức quản lý, đưa văn hoá Agile vào tổ chức.

Quý Yên – Thành viên đội tư vấn đào tạo của Apex Global