Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Thẻ: Software Measurement & Analysis

Triển khai phương pháp quản lý dự án IT Project Management Professional cho SuiteCloud
Triển khai phương pháp quản lý dự án IT Project Management Professional cho SuiteCloud
2022-07-17 

Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 17/7/2022, Apex Global khai giảng khoá Đào tạo IT Project Management Professional  với sự tham gia của 12 can bộ nhân viên công ty SuiteCloud. Không khí khai giảng rất hào hứng sôi nổi, các học viên tràn đầy năng lượng bước vào chương trình học 3 ngày […]

Xem thêm
Khai giảng Khóa đào tạo IT Project Management Professional Online Virtual Class 2021
Khai giảng Khóa đào tạo IT Project Management Professional Online Virtual Class 2021
2021-10-01 

Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 01/10/2021, Apex Global khai giảng khoá Đào tạo IT Project Management Professional – Online Virtual Class trên Zoom Platform với 15 học viên tham gia. Không khí khai giảng rất hào hứng sôi nổi, các học viên tràn đầy năng lượng bước vào chương trình học 3 ngày liên tiếp […]

Xem thêm
Khai giảng Khóa đào tạo IT Project Management Professional Online Virtual Class 2021
Khai giảng Khóa đào tạo IT Project Management Professional Online Virtual Class 2021
2021-08-06 

Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 06/08/2021, Apex Global khai giảng khoá Đào tạo IT Project Management Professional – Online Virtual Class trên Zoom Platform với 12 học viên tham gia. Không khí khai giảng rất hào hứng sôi nổi, các học viên tràn đầy năng lượng bước vào chương trình học 3 ngày liên tiếp […]

Xem thêm
Hình ảnh bế giảng Khoá Đào tạo CMMi cho VNPT
Hình ảnh bế giảng Khoá Đào tạo CMMi cho VNPT
2017-08-07 

Ngày 21/1/2016, Khoá đào tạo CMMi cho VNPT kết thúc hành công. Khoá có sự tham gia của trưởng bộ phận phát triển phần mềm, quản lý phát triển phần mềm, Quản lý chất lượng, chuyên viên phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm. Khoá học CMMi kết thúc thành công, các học viên […]

Xem thêm