Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Thẻ: IT Services

Thi ITIL Intermendiate có khó không? Ở Việt Nam thì thi ITIL Intermediate ở đâu?
Thi ITIL Intermendiate có khó không? Ở Việt Nam thì thi ITIL Intermediate ở đâu?
2018-08-17  (1878)

Trong hệ thống chứng chỉ ITIL Qualifacations có 5 cấp độ khác nhau. ITIL Foundation ITIL Intermediate Level ITIL Managing Across the Lifecycle ITIL Expert Level ITIL Master Qualification Cấp độ thấp nhất ITIL Foundation. Bạn có thể tự học, học online, hoặc học ở đơn vị không phải uỷ quyền, và học với giảng […]

Xem thêm
Chiêu sinh khóa học ITIL Service Operation tại Việt Nam năm 2018
Chiêu sinh khóa học ITIL Service Operation tại Việt Nam năm 2018
2018-08-15  (1575)

Vào ngày 27/9/2018 tới, Apex Global Coporation sẽ khai giảng Khoá học ITIL Service Operation lần thứ 2 trong năm 2018. Thông tin chi tiết của khoá học: Thời gian học 4 ngày liên tiếp: từ ngày 27/9/2018 đến ngày 30/9/2018, học từ 08:30 AM – 05:30 PM Địa điểm tổ chức tại văn phòng […]

Xem thêm
Khóa đào tạo ITIL Service Transition tại Việt Nam
Khóa đào tạo ITIL Service Transition tại Việt Nam
2018-08-14  (1812)

Cùng với giảng viên CNTT chuyên nghiệp Đoàn Đức Đề – giảng viên được ủy quyền đào tạo ITIL mọi cấp độ duy nhất tại Việt Nam. Lớp học được xây dựng vui nhộn, học viên và giảng viên tập trung trao đổi ý nghĩa đằng sau mỗi khung kiến thức, cách ứng dụng trong […]

Xem thêm
Giá trị của khoá đào tạo ITIL Service Design mang lại là gì?
Giá trị của khoá đào tạo ITIL Service Design mang lại là gì?
2018-08-03  (1887)

Mục đích ITIL Service Design là gì? Mục đích khoá đào tạo ITIL Service Design cung cấp một hướng dẫn đề xuất thực hành khi thực hiện thiết kế dịch vụ CNTT và các quy trình quản lý dịch vụ CNTT. ITIL Service Design cũng cung cấp hướng dẫn để alignment và tích hợp nhu […]

Xem thêm
Giá trị của khoá đào tạo ITIL Service Strategy mang lại là gì?
Giá trị của khoá đào tạo ITIL Service Strategy mang lại là gì?
2018-08-01  (1698)

ITIL Service Strategy là gì? ITIL Service Strategy cung cấp một hướng dẫn thực hành, các nguyên lý chung và các quy trình cần thiết để xây dựng chiến lược quản lý dịch vụ, và các nguyên lý chung ấy được ứng dụng một cách thống nhất để quản lý dịch vụ CNTT. Chiến lược […]

Xem thêm
Quản lý Change Request trong ITSM hiệu quả – Dễ hay khó
Quản lý Change Request trong ITSM hiệu quả – Dễ hay khó
2018-07-30  (2718)

Yêu cầu thay đổi (Change Request) là điều không tránh khỏi trong quá trình dịch chuyển bản thiết kế dịch vụ CNTT vào môi trường thực tế. Yêu cầu thay đổi rất đa dạng, có tầm ảnh hưởng khác nhau. Không phải yêu cầu thay đổi nào cũng mang lại giá trị cho khách hàng, […]

Xem thêm
Khai giảng khóa đào tạo ITIL Service Transition tại Việt Nam
Khai giảng khóa đào tạo ITIL Service Transition tại Việt Nam
2018-07-26  (1923)

Sáng nay vào lúc 08:45 AM ngày 26/7/2018, Apex Global khai giảng khoá đào tạo ITIL Service Transition, khoá đào tạo nằm trong chương trình đào tạo ITIL Expert năm 2018. Đây là chương trình đào tạo ITIL Expert public đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Tham gia chương trình đào tạo ITIL Expert […]

Xem thêm
Khóa đào tạo ITIL Service Operation tại Việt Nam
Khóa đào tạo ITIL Service Operation tại Việt Nam
2018-07-13  (2214)

ITIL Service Operation là một hướng dẫn chuyên sâu để xây dựng quy trình vận hành hệ thống dịch vụ CNTT, giúp các đối tượng tham gia vận hành hệ thống dịch vụ CNTT tham khảo, phân chia vai trò nhiệm vụ, ứng dụng các kỹ thuật, cách tổ chức hệ thống,…một cách hiệu quả. […]

Xem thêm
Khai giảng Khoá học ITIL Service Design ở Việt Nam năm 2018
Khai giảng Khoá học ITIL Service Design ở Việt Nam năm 2018
2018-06-28  (2376)

Vào lúc 08:30 AM ngày 28/6/2018, Apex Global khải giảng khoá đào tạo ITIL Service Design, khoá đào tạo nằm trong chương trình đào tạo ITIL Expert năm 2018. Đây là chương trình đào tạo ITIL Expert public đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Tham gia chương trình đào tạo ITIL Expert này […]

Xem thêm
Khai giảng khoá Học ITIL Service Strategy trong năm 2018
Khai giảng khoá Học ITIL Service Strategy trong năm 2018
2018-06-28  (2067)

Vào lúc 08:30 AM ngày 5/5/2018, Apex Global khải giảng khoá đào tạo ITIL Service Strategy, khoá đào tạo nằm trong chương trình đào tạo ITIL Expert năm 2018. Đây là chương trình đào tạo ITIL Expert public đầu tiên ở Việt Nam. Chương trình được tổ chức ở văn phòng cty Apex Global ở […]

Xem thêm