Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Thẻ: Đào tạo quản lý dự án CNTT

Ứng dụng Agile vào dự án chuyển đổi số của HDBank năm 2024
Ứng dụng Agile vào dự án chuyển đổi số của HDBank năm 2024
2024-04-11 

Vào lúc 08:30 AM ngày 11/04/2024, Apex Global khai giảng lớp thứ hai của khoá đào tạo Agile Project Management Professional cho Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). Kế hoạch phát triển năng lực Quản lý dự án theo phương pháp Agile, triển khai Agile vào thực […]

Xem thêm
Khởi động hành trình lãnh đạo CNTT hiệu quả với khóa học ITIL 4 Leader Digital & IT Strategy
Khởi động hành trình lãnh đạo CNTT hiệu quả với khóa học ITIL 4 Leader Digital & IT Strategy
2024-04-11 

Vào lúc 08:30 AM ngày 11/04/2024. Apex Global tổ chức khai giảng khóa đào tạo ủy quyền ITIL 4 Leader Digital & IT Strategy. Tham gia khóa đào tạo có học viên đến từ các đơn vị: LIDL, FSOFT Hà Nội, FSOFT HCM, BVIS, FTI, … Các học viên đang đảm nhận các vai trò […]

Xem thêm
Chiêu sinh khóa ITIL 4 Foundation lớp Public tháng 05/2024 tại Hồ Chí Minh
Chiêu sinh khóa ITIL 4 Foundation lớp Public tháng 05/2024 tại Hồ Chí Minh
2024-04-10 

Tại sao nên học ITIL tại đơn vị ủy quyền về ITIL? ITIL Framework có kiến thức đồ sộ, việc học tốt nhất là học theo workshop với giảng viên uỷ quyền được phép đào tạo. Người giảng viên phải có nhiều kinh nghiệm thực tiễn triển khai hệ thống dịch vụ CNTT. Những giảng […]

Xem thêm
Khai giảng khóa đào tạo ITIL 4 Foundation tại Hà Nội 04/2024
Khai giảng khóa đào tạo ITIL 4 Foundation tại Hà Nội 04/2024
2024-04-05 

Vào lúc 08:30 am ngày 05/04/2024, Apex Global khai giảng khóa đào tạo ITIL 4 Foundation tại Hà Nội. Khóa đào tạo có sự tham gia của nhiều học viên đến từ các doanh nghiệp như: SHBBank, GHTK Building, Viettel Digital, Fujitsu, Viettel IDC, Samsung SDS, … Các học viên đảm nhận nhiều vị trí […]

Xem thêm
Đào tạo phương pháp quản lý dự án Agile cho HDBank năm 2024
Đào tạo phương pháp quản lý dự án Agile cho HDBank năm 2024
2024-04-04 

Vào lúc 08:30 AM ngày 04/04/2024, Apex Global khai giảng lớp đầu tiên của khoá đào tạo inhouse Agile Project Management Professional cho Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). Kế hoạch phát triển năng lực Quản lý dự án theo phương pháp Agile, triển khai Agile vào […]

Xem thêm
Khai giảng khóa đào tạo ITIL 4 Foundation cho HDBank năm 2024
Khai giảng khóa đào tạo ITIL 4 Foundation cho HDBank năm 2024
2024-03-28 

Vào lúc 08:30 am ngày 28/03/2024, Apex Global khai giảng lớp thứ 4 của khoá đào tạo inhouse ITIL 4 Foundation cho Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). Kế hoạch phát triển năng lực và triển khai ITIL vào thực tế của HDBank được tổ chức cho […]

Xem thêm
Triển khai khóa đào tạo ITIL 4 Foundation trong chiến lược chuyển đổi số của HDBank
Triển khai khóa đào tạo ITIL 4 Foundation trong chiến lược chuyển đổi số của HDBank
2024-03-14 

Vào lúc 08:30 am ngày 14/03/2024, Apex Global khai giảng lớp thứ 3 của khoá đào tạo inhouse ITIL 4 Foundation cho Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). Kế hoạch phát triển năng lực và triển khai ITIL vào thực tế của HDBank được tổ chức cho […]

Xem thêm
Khởi động hành trình chinh phục ITIL® 4 Foundation tại đơn vị ủy quyền của HDBank
Khởi động hành trình chinh phục ITIL® 4 Foundation tại đơn vị ủy quyền của HDBank
2024-02-29 

Vào lúc 08:O0 am ngày 29/02/2024, Apex Global khai giảng lớp đầu tiên của khoá đào tạo inhouse ITIL 4 Foundation cho Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). Kế hoạch phát triển năng lực và triển khai ITIL vào thực tế của HDBank được tổ chức cho […]

Xem thêm