Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Vai trò đội phát triển (Development team) trong dự án Agile

2016-05-10  (3390)

Đội phát triển (Development team) là một trong ba vai trò trong dự án Agile Scrum. Đội phát triển bao gồm các thành viên chuyên nghiệp làm việc cùng nhau để tạo ra sản phẩm có khả năng phát hành ở cuối mỗi sprint. Và giúp khách hàng và người dùng đạt giá trị thông qua phần mềm sớm hơn.

Agile Development Team

Chỉ thành viên của đội phát triển mới có quyền lợi như:

 • Họ là đội tự quản (self-organizing).
 • Họ là đội liên chức năng (cross-functional).
 • Họ là người quyết định cái gì cần cam kết hoàn thành (commitment) được định nghĩa hoàn thành – Definition of Done.
 • Scrum thừa nhận không phân biệt chức danh giữa các thành viên trong đội.
 • Scrum thừa nhận không có nhóm chức năng nhỏ hơn trong đội phát triển.
 • Mỗi thành viên trong đội có thể có kỹ năng chuyên biệt, có điểm mạnh ở một số phạm vi khác nhau, nhưng trách nhiệm phụ thuộc vào cả đội, họ là một thể thống nhất dưới một đội.
 • Một đội thường làm tất cả các công việc như: Lênh kế hoạch (planning), thực hiện ước lượng (estimate), phân tích và thiết kế (analysis & design), viết mã (coding), kiểm thử (testing).
 • Đàm phán các cam kết với Product Owner, chỉ đưa ra cam kết trong một sprint ở tại một thời điểm.
 • Trực tiếp phát triển sản phẩm và hỗ trợ Product Owner các ý tưởng.
 • Tự làm chủ để đảm bảo các cam kết của mình được hoàn thành.
 • Cộng tác mạnh mẽ các thành viên còn đội, và các vai trò còn lại trong dự án.
 • Thông thường một đội có 7 (+/-2) thành viên, không bao gồm Product Owner và Scrum Master.
 • Tránh đa nhiệm, tránh thay đổi thành viên trong đội.

Trách nhiệm của đội phát triển:

 • Đội phát triển có trách nhiệm cho chất lượng sản phẩm, giao sản phẩm kịp thời theo cam kết ở mỗi Sprint và quan trọng hơn là đạt được kỳ vọng của Product Owner.
 • Đội phát triển là đội cross-functional, có nhiều kỹ năng khác nhau, họ biết thế mạnh giữa các thành viên và làm việc cùng nhau, hỗ trợ cùng nhau để cùng vượt qua các thách thức thời gian.
 • Không phải tất cả các thành viên trong nhóm là chuyên gia trong mọi phạm vi chức năng, nhưng sự kết hợp tất cả các thành viên trong nhóm tạo ra sức mạnh lớn.
 • Đội phát triển chịu trách nhiệm cho các cam kết của họ, họ chịu trách nhiệm cho các quyết định và hành động của họ – họ là một đội.
 • Đội phát triển demonstrate sản phẩm đầu ra của mình cho Product Manager và các Product Owners, và các đối tượng liên quan – Stakeholders (quản lý, người dùng cuối,..) ở cuối mỗi Sprint.
 • Đội phát triển tự quản công việc của nhau để đảm bảo cam kết của đội được thực thi. Họ chủ động trong suốt Sprint để đưa ra quyết định cho tất cả các công việc cần làm để cung cấp sản phẩm đầu ra chất lượng và có giá trị.
 • Họ có trách nhiệm đặt câu hỏi cho Product Owner/Product Manager để đảm bảo họ đã hiểu một cách đầy đủ yêu cầu Product Owner và người dùng cuối.

Để xây dựng một đội phát triển theo khuyến nghị của Scrum Guide là một thách thức lớn. Nhưng khi bạn xây đựng được một đội có khả năng tự quản, có tính kỹ luật cao thì họ sẽ làm việc rất thích thú, có tránh nhiệm và hoạt động nhóm cực kỳ hiệu quả. Đây cũng là trách nhiệm khá thách thức cho công việc coach của Scrum Master.

Tuỳ Phong – APEX Global Corporation


APEX Global thường xuyên tổ chức khoá đào tạo về Agile Project Management Professional. Bạn có thể tham khảo lịch đào tạo ở link Public Training Schedule. Hoặc đọc thêm các bài viết chuyên đề về kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, xu thế công nghệ,… liên quan đến CNTT ở link APEX Global News.

Để được tư vấn thêm về các khoá đào tạo của APEX Global, bạn hãy gọi hoặc email đến:  (+84-8) 62 718 187; info@apexglobal.com.vn