Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Áp dụng Timebox cho phát triển sản phẩm

2016-05-23  (7890)

1) Timebox là gì?

Timebox là khoảng thời gian (bao gồm cả thời hạn cuối cùng) cho một công việc hoặc một nhóm công việc nào đó cần phải hoàn thành. Thường Timebox sẽ áp dụng cho chu trình phát triển sản phẩm, buổi họp hoặc một gói các công việc, hoạt động cần thực hiện cho một mục tiêu nào đó.

Timebox

2) Các lợi ích của Timebox

 • Áp dụng Timebox sẽ làm giảm rủi ro, giảm lãng phí về thời gian và nỗ lực
 • Timebox áp dụng vào hội họp để đảm bảo có thể đưa ra quyết định nhanh chóng thay vì lan man rồi không chốt được
 • Áp dụng Timebox cho đội ngũ phát triển để đảm bảo họ chủ động tìm sự giúp đỡ để giải quyết vấn đề thay vì lãng phí thời gian chờ đợi
 • Áp dụng quy tắc Timebox đảm bảo đội dự án đưa thời hạn cho 1 chu trình hợp lý, vừa có thể hoàn thành hết công việc chu trình vừa đủ nhỏ để giảm thiểu rủi ro
 • Áp dụng timebox để đảm bảo đội dự án phải phân rã công việc đủ nhỏ, phù hợp với thời gian quy định trong Timebox. Một nghiên cứu cho thấy, năng suất làm việc sẽ được nâng cao nếu công việc được chia đủ nhỏ

3) Thực hành Timebox cho phát triển phần mềm

Bước 1: Thiết lập

 • Thiết lập độ dài cho một chu trình (2 tuần, 3 tuần, 4 tuần)
 • Lựa chọn các công việc mà nhóm có thể hoàn thành trong chu trình đó
 • Đưa ra các điều kiện hoàn thành cho chu trình
 • Đảm bảo nhóm làm việc chỉ trọng tâm hoàn thành công việc của chu trình

Bước 2: Thử nghiệm

 • Để cho nhóm phát triển làm việc và hoàn thành công việc của chu trình
 • Nếu nhóm không hoàn thành công việc thì đo lường kết quả và chuyển công việc còn lại qua chu trình kế tiếp
 • Các công việc phát sinh sẽ được tập hợp và đưa vào chu trình kế tiếp
 • Không cho phép đưa thay đổi yêu cầu vào trong một chu trình
 • Tiếp tục theo dõi và đo lường từ 2-3 chu trình

Bước 3: Đánh giá

Sau mỗi chu trình thì cần làm các việc sau:

 • Số lượng công việc thực sự được HOÀN THÀNH và CHẤP NHẬN
 • Số lượng công việc được chuyển qua chu trình kế tiếp
 • Chạy thử sản phẩm để lắng nghe phản hồi từ khách hàng và chỉnh sửa điều kiện nghiệm thu nếu thấy cần thiết
 • Chỉnh sửa số công việc lại cho phù hợp theo kết quả đo lường được

4) Một số thách thức khi áp dụng Timebox

 • Khi áp dụng Time-box thì đòi hỏi các công việc phải chia đủ nhỏ để hoàn thành trong thời gian Time-box, dẫn đến một giá trị dựa trên 1 công việc lớn phải đợi vài chu trình mới thấy được
 • Có thể phải đối mặt với yêu cầu thiếu có chất lượng như kỳ vọng do áp lực về thời gian chuẩn bị
 • Nhóm làm yêu cầu không đủ thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của nhóm phát triển một cách thấu đáo
 • Chất lượng có thể không như kỳ vọng do nhóm Kiểm thử phải tăng tốc tại cuối mỗi chu trình do yếu tố Time-box
 • Rất khó lên kế hoạch do công việc trong thời gian tới chưa rõ ràng hoặc chỉ rõ ràng ở vài tuần trước đó

5) Một số nguyên nhân áp dụng Timebox thất bại

 • Không trao quyền cho nhóm phát triển (Nhóm không tự quản được)
 • Mở rộng Timebox để hoàn thành công việc trong một chu trình
 • Sửa đổi cam kết ở cuối các chu trình để hoàn thành chu trình
 • Độ dài của chu trình bị thay đổi
 • Thay đổi thành viên cho các chu trình khác nhau

Time-box là một khái niệm không mới và trở lên rất thịnh hành trong thời gian gần đây. Nó được xem la yếu tố then chốt trong việc triển khai các phương pháp phát triển linh hoạt (Agile Methodology), việc hiểu đúng và đủ sẽ giúp phát huy tối đa sức mạnh của Time-box.

Bạch Vân – APEX Global Corporation


APEX Global thường xuyên tổ chức khoá đào tạo về Agile Project Management Professional. Bạn có thể tham khảo lịch đào tạo ở link Public Training Schedule. Hoặc đọc thêm các bài viết chuyên đề về kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, xu thế công nghệ,… liên quan đến CNTT ở link APEX Global News.

Để được tư vấn thêm về các khoá đào tạo của APEX Global, bạn hãy gọi hoặc email đến:  (+84-8) 62 718 187; info@apexglobal.com.vn