Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

PeopleCert cấp chứng nhận đơn vị uỷ quyền đào tạo ITIL ở Việt Nam

2018-03-13 

Ngày 9/3/2018, Trung tâm đào tạo kỹ năng quản lý CNTT Apex Global nhận được chứng nhận đơn vị uỷ quyền đào tạo và tổ chức thi ITIL (Accredited ITIL Training Provider) cho tất cả cấp độ từ tổ chức khảo thí quốc tế PeopleCert.

Vào thời điểm tháng 4 năm 2016, Apex Global đã là đơn vị uỷ quyền đào tạo và thi ITIL của Axelos thông qua tổ chức EXIN. Do sự thay đổi chính sách của Axelos (tổ chức sở hữu ITIL) với các tổ chức khảo thí quốc tế ở cuối năm 2017. Hiện giời tất các chứng chỉ thi Axelos ITIL triển khai với tổ chức khảo thí PeopleCert.

Với chứng nhận đơn vị đào tạo và tổ chức thi ITIL này từ PeopleCert. Apex Global được phép đào tạo và tổ chức thi cho tất cả các cấp độ chứng chỉ từ Foundation, Intermediate đến Advance. Cụ thể các khoá sau:

 • ITIL ® Foundation
 • ITIL ® Intermediate – Service Strategy (SO)
 • ITIL ® Intermediate – Service Design (SD)
 • ITIL ® Intermediate – Service Transition (ST)
 • ITIL ® Intermediate – Service Operation (SO)
 • ITIL ® Intermediate – Continual Service Improvement (CSI)
 • ITIL ® Intermediate – Operational Support and Analysis (OSA)
 • ITIL ® Intermediate – Planning, Protection and Optimization (PPO)
 • ITIL ® Intermediate – Release, Control and Validation (RCV)
 • ITIL ® Intermediate – Service Offerings and Agreements (SOA)
 • ITIL ® Managing Across the Lifecycle (MAL)

Với chứng nhận này thì Apex Global là trung tâm uy quyền duy nhất ở Việt Nam được phép đào tạo và tổ chức thi các khoá ITIL. Trong năm 2018, Apex Global lần đầu tiên chổ chức chương trình đào tạo ITIL Expert. Đây là chương trình đào tạo chuyên gia xây dựng hệ thống dịch vụ CNTT theo ITIL lần đầu được tổ chức ở Việt Nam.

APEX Global already authorized by Axelos and exam institute (PeopleCert). ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a Trade Mark of AXELOS Limited.

Cũng thông qua đối tác chiến lược Vinsys. Apex Global sẽ được phép đào tạo các khoá COBIT5, TOGAF, CGEIT, PMP, PRINCE2, ISO 27001, ISO 20000.

Với đội ngũ giảng viên cơ hữu tâm huyết và giàu kinh nghiệm, đã từng tham gia các dự án lớn trong khu vực, giảng dạy ở các công ty hàng đầu, có tham gia Axelos – Subject Matter Expert (SME). Apex Global hoàn toàn đủ năng lực đào tạo các khoá dịch vụ CNTT chất lượng quốc tế. Và hỗ trợ người làm dịch vụ CNTT thi lấy chứng chỉ quốc tế ngày ở Apex Global.

APEX Learning Content Development Team