Điện thoại tư vấn

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Năng lực phát triển Business Case

2017-06-12  (1017)

Có một Senior Business Analyst hỏi tôi rằng “Làm sao để nhận biết năng lực phát triển Business Case của bản thân đang ở mức nào?”. Đây là câu hỏi thú vị. Tôi cũng từng trả lời cho một câu hỏi tương tự cho một IT Manager cách đây 1 khoảng thời gian.

Năng lực này có thể hiểu ngắn gọi là: Xây dựng và tài liệu hoá một Business Case để chứng minh tính khả thi của các giải pháp được đề xuất, đảm bảo việc quản lý được cam kết và được chấp thuận cho sự đầu tư vào thay đổi kinh doanh. Business Case có thể tạm dịch là giải pháp đề xuất kinh doanh.

Nang_luc_phat_trien_business_case

(Hình lấy từ một khoá đào tạo Business Analysis Professional mà Apex Global tổ chức ở đầu tháng 6/2017)

Cũng có nhiều mức của năng lực phát triển giải pháp đề xuất đó. Thông thường có 3 mức độ chính (trong khung năng lực 5 mức độ):

Mức 3

Dấu hiệu nhận biết của mức này là: Bạn có thể thiết kế giải pháp đề xuất cho dự án có kích thước nhỏ và vừa.

Cụ thể hơn là:

  • Làm việc với nhà tài trợ dự án (sếp lớn) để hiểu được các mục tiêu của dự án.
  • Đánh giá được các nguồn cung cấp cho mỗi chọn lựa (ví dụ như mua hoặc tự phát triển sản phẩm/hệ thống).
  • Phân tích lợi ích chi phí và lập luận có lý lẽ cho mỗi chọn lựa được đề xuất.
  • Đảm bảo complaince với chiến lược về kinh doanh và chiến lược công nghệ của doanh nghiệp.
  • Giao tiếp với các bên liên quan để chào bán (hoặc thuyết phục) kế hoạch kinh doanh với các bên liên quan và giải quyết các mối quan tâm về quản trị, luật pháp, tài chính, những rủi ro có thể có, cơ cấu tổ chức liên quan.

Thường đối với mức độ năng lực này phù hợp với những vị trí chuyên viên, hoặc quản lý. Người có thể hoạt động độc lập với những thay đổi không thể đoán trước. Có thể quản lý người khác, có trách nhiệm xem xét và phát triển công việc của bản thân hoặc người khác. Các vị trí cần mức độ năng lực này thường là IT Manager, Project Manager, Business Analyst, …

Bài viết cùng chủ đề: Tại sao Business Analysis là top technical skill cho CIO, CTO, Head of IT, IT Manager?

Mức 4

Dấu hiệu nhận biết của mức này là: Bạn có thể dẫn dắt quá trình phát triển giải pháp đề xuất cho một dự án phức tạp hoặc một chương trình thay đổi lớn trong doanh nghiệp.

Cụ thể hơn là:

  • Gắn kết với các bên liên quan (thường là các quản lý cấp cao) để xây dựng sự hiểu biết chung về những kết quả mong đợi và để xác định các tiêu chí thành công cho dự án hoặc chương trình.
  • Có được sự đồng thuận từ một nhóm lớn với các cấp quản lý cấp cao để trình bày phạm vi và cách tiếp cận dự án hoặc chương trình.

Thường đối với mức độ năng lực này phù hợp với một quản lý cấp cao, có khả năng quản lý các hoạt động kỹ thuật hoặc hoạt động chuyên môn phức tạp hoặc các dự án phức tạp, người chịu trách nhiệm ra quyết định với những công việc phức tạp hoặc không thể đoán trước, người chịu trách nhiệm quản lý phát triển bản thân hoặc nhiều nhóm. Các vị trí cần mức độ năng lực này thường là Senior IT Manager, Head of IT, IT Director, Project Director, Business Analyst Lead,…

Bài viết cùng chủ đề: Business Analyst làm gì trong doanh nghiệp?

Mức 5

Mức cao nhất trong khung năng lực. Dấu hiệu nhận biết là: chỉ đạo và sắp xếp dộ ưu tiên sự phát triển của các Business Case cho các doanh mục đầu tư cho một tổ chức hoặc một bộ phận chức năng trong doanh nghiệp.

Cụ thể hơn là:

  • Ứng dụng các hiểu biết rộng về mộ hình kinh doanh để sắp xếp độ ưu tiên cho các ý tưởng sáng tạo phù hợp với định hướng kinh doanh.
  • Cung cấp hướng đi của các Business Case lớn, các dự án có độ phức tạp cao có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ tổ doanh nghiệp.

Thường đối tượng đòi hỏi có năng lực này là các vị trí điều hành cấp cao. Dấu hiệu nhận biết là: Quản lý và chuyển hoá những bối cảnh công việc phức tạp, không thể dự đoán trước và yêu cầu những cách tiếp cận mang tính chiến lược, đảm nhận trách nhiệm đó góp vào kho tri thức (know how) và thực hành hoặc xem xét việc thực hiện chiến lược của đội ngũ. Được công nhận như là một chuyên gia bởi những nhà điều hành khác. Các vị trí đòi hỏi mức độ năng lực này thường thấy trong doanh nghiệp là: CIO, CTO, Head of IT, hoặc IT Director, …

Business Case được ứng dụng rộng rãi ở các bộ phận chức năng khác nhau trong doanh nghiệp. IT chỉ là một trong những bộ phận ứng dụng nhiều nhất. Ngày nay, nhiều lãnh đạo xem trọng việc ứng dụng CNTT để tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp mình để đáp ứng với sự thay đổi nhanh của môi trường kinh doanh như hiện nay. Ở vai trò chuyên gia, quản lý, lãnh đạo CNTT trong doanh nghiệp, bạn cần phát triển năng lực này để đưa ra các đề xuất giúp tạo ra sự thay đổi mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp.

Bài viết cùng chủ đề: Làm sao để đề xuất Business Case được sếp phê duyệt?

Đọc đến đây có thể có câu hỏi “tại sao năng lực này không có mức 1 và 2?” nổi lên trong tâm trí của bạn. Business Case chỉ là kết quả của một loạt công việc, đòi hỏi thực hành rất nhiều kỹ thuật, kiến thức domain chuyên môn và phương pháp tiếp cận phù hợp với từng bối cảnh cụ thể. Năng lực phát triển Business Case đòi hỏi cho Business Analyst và các cấp quản lý, quản lý cấp cao là chính. BABOK v3 là tài liệu có thể cung cấp phương pháp tiếp cận và các kỹ thuật cần thiết. Business Case là tài liệu yêu thích của các CEO và CFO và các CxO khác trong tổ chức khi nói về một dự án CNTT.

By Cao Trần,

Bài viết được tác giả chia sẻ trên tường facebook cá nhân ở link