Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Hình ảnh bế giảng Khoá Đào tạo CMMi cho VNPT

2017-08-07  (2628)

Ngày 21/1/2016, Khoá đào tạo CMMi cho VNPT kết thúc hành công. Khoá có sự tham gia của trưởng bộ phận phát triển phần mềm, quản lý phát triển phần mềm, Quản lý chất lượng, chuyên viên phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm.

Khoá học CMMi kết thúc thành công, các học viên học được các quy trình chuẩn của framework CMMi, thực hành vẻ các quy trình phù hợp cho chu trình phát triển phần mềm theo định hướng của VNPT theo hướng dẫn của CMMi. Đây là khoá học trong lộ trình triển khai CMMi để xây dựng các hệ thống quản lý phát triển phần mềm (Quality Management System – QMS).

Bên dưới là vài hình ảnh của khoá học: