Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Đào tạo triển khai ITSM sử dụng tiêu chuẩn ISO 20000 cho Viettel Networks

2020-05-25  (831)

Lúc 08:30 am ngày 25/5/2020. Apex Global phối hợp với Tổng công ty mạng lưới Viettel (hay còn gọi là Viettel Networks) tổ chức khai giảng khoá đào tạo “Đào tạo triển khai hệ thống dịch vụ CNTT sử dụng tiêu chuẩn ISO 20000 – ITSM System Implementation Using ISO/IEC 20000”. Khoá đào tạo được tổ chức trong 5 ngày tại Học viện Viettel ở Thôn 6, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Hà Nội.

(Chị Hà Thị Thanh Hoà thay mặt ban quản lý của Viettel Networks phát biểu khai giảng)

Nội dung khoá đào tạo được đội ngũ quản lý Viettel Networks yêu cầu khá đặc thù để giải quyết các mục tiêu của công ty:

  • Giúp đội ngũ xây dựng và triển khai hệ thống dịch vụ CNTT (ITSM) hiểu rõ yêu cầu của ISO 20000 – 2018.
  • Tổ chức các workshop dựa trên các quy trình trình cung cấp dịch vụ mà Viettel Networks đang cải tiến và xây mới để hệ thống hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Sử dụng các hướng dẫn của ITIL chuyên sâu để xem xét, đánh giá tính hiệu quả các quy trình mà đội ngũ nội bộ của Viettel Networks đang xây dựng.
  • Giúp đội ngũ xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tính sẵn sàng để hướng đến đạt chứng chỉ ISO/IEC 20000 ở đầu năm tới.

Đây là một yêu cầu khá thách thức và cần người giảng viên thật sự có nhiều kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống dịch vụ CNTT mới triển khai được. Do đó, đội ngũ quản lý của Viettel Networks làm việc chặt chẽ với các chuyên gia của Apex Global xây dựng khung chương trình và kịch bản triển khai các workshop sao cho đạt được các mục tiêu quản lý thách thức ở trên.

Nội dung kiến thức chuyển giao trong 5 ngày đào tạo:

  • Tổ chức đào tạo kiến thức tổng quan theo chuẩn ISO/IEC 20000 phiên bản 2018
  • Tổ chức các workshop để xem xét các quy trình quản lý dịch vụ đã tối ưu chưa và có sẵn sàng để tuân thủ các yêu cầu của ISO/IEC 20000
  • Tổ chức các workshop cho các quy trình đặc thù cần năng lực của chuyên gia để xây dựng sao cho hiệu quả nhất theo hướng dẫn của framework ITIL

(Chuyên gia Đoàn Đức Đề dẫn dắt khoá đào tạo)

Khoá đào tạo được dẫn dắt bởi chuyên gia Đoàn Đức Đề. Ông là chuyên gia tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng hệ thống ITSM ở các doanh nghiệp lớn, tập đoàn. Ông cũng là giảng viên uỷ quyền đào tạo ITIL các cấp độ (từ Foundation đến ITIL Expert, ITIL Managing Professional), ông là người duy nhật ở Việt Nam có chứng nhận này. Ông đã phối hợp với Apex Global đào tạo thành công 17 ITIL Expert trong năm 2018, 2019 và tiếp tục chương trình trong năm 2020.

APEX Learning Content Development Team