Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Chiêu sinh khoá ITIL Service Design tại TP HCM

2019-07-08  (1224)

Khoá đào tạo ITIL Intermediate – Service Design tại Tp. Hồ Chí Minh nằm trong chương trình đào tạo ITIL Expert Programme 2019.

Mục tiêu của khoá học chuyên sâu giúp học viên đạt được:

Học viên sẽ hiểu được cách thiết kế một gói dịch vụ mới để làm sao triển khai vào môi trường thực tế hiệu quả.

Bạn sẽ học cách xây dựng quy trình, đánh giá các quy trình trong chiến lược dịch vụ như:

 • Quy trình kết nối và hỗ trợ hoạt động thiết kế (Design coordination process)
 • Quy trình quản lý danh mục dịch vụ (Service catalogue management process)
 • Quy trình quản lý cam kết chất lượng dịch vụ (Service level management process)
 • Quy trình quản lý sẵn sàng (Availability management process)
 • Quy trình quản lý khả năng của dịch vụ (Capacity management process)
 • Quy trình quản lý liên tục dịch vụ CNTT (IT service continuity management process)
 • Quy trình quản lý an toàn thông tin (Information security management process)
 • Quy trình quản lý nhà cung cấp (Supplier management process)

Mục tiêu thiết kế dịch vụ tập trung vào:

 • Thiết kế dịch vụ để đáp ứng mục tiêu kinh doanh, dựa trên các yêu cầu về chất lượng, tuân thủ, rủi ro và bảo mật, cung cấp các giải pháp và dịch vụ CNTT hiệu quả và hiệu quả hơn phù hợp với nhu cầu kinh doanh bằng cách phối hợp tất cả các hoạt động thiết kế cho dịch vụ CNTT để đảm bảo tính nhất quán và tập trung kinh doanh.
 • Thiết kế các dịch vụ có thể được phát triển và nâng cao một cách dễ dàng và hiệu quả trong khoảng thời gian và chi phí phù hợp và, bất cứ khi nào có thể, giảm, giảm thiểu hoặc hạn chế chi phí dài hạn của việc cung cấp dịch vụ.
 • Thiết kế các quy trình hiệu quả và hiệu quả để thiết kế, chuyển đổi, vận hành và cải tiến các dịch vụ CNTT chất lượng cao, cùng với các công cụ hỗ trợ, hệ thống và thông tin, đặc biệt là Danh mục dịch vụ, để quản lý các dịch vụ thông qua vòng đời Xác định và quản lý rủi ro để họ có thể được gỡ bỏ hoặc giảm nhẹ trước khi các dịch vụ đi vào hoạt động.
 • Thiết kế cơ sở hạ tầng, môi trường, ứng dụng và tài nguyên dữ liệu / thông tin / an toàn và đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp và khách hàng.
 • Thiết kế các phương pháp và số liệu đo lường để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của các quy trình thiết kế và các sản phẩm của họ.
 • Sản xuất và duy trì các kế hoạch, quy trình, chính sách, kiến ​​trúc, khung và tài liệu CNTT để thiết kế các giải pháp CNTT chất lượng, để đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai.
 • Hỗ trợ xây dựng các chính sách và tiêu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực thiết kế và lập kế hoạch cho các quy trình và dịch vụ CNTT, tiếp nhận và hành động phản hồi về các quy trình thiết kế từ tất cả các lĩnh vực khác và kết hợp các hành động vào một quá trình cải tiến liên tục.
 • Phát triển các kỹ năng và khả năng trong CNTT bằng cách chuyển các hoạt động chiến lược và thiết kế thành các nhiệm vụ vận hành, sử dụng hiệu quả và hiệu quả tất cả các tài nguyên dịch vụ CNT.
 • Góp phần cải thiện chất lượng tổng thể của dịch vụ CNTT trong các hạn chế thiết kế áp đặt, đặc biệt là bằng cách giảm nhu cầu làm lại và tăng cường dịch vụ một khi chúng được triển khai trong môi trường sống.

Điều kiện để tổ chức lớp học ITIL chuyên sâu:

 • Học với giáo trình được PeopleCert duyệt
 • Học với giảng viên quốc tế được PeopleCert cấp phép. Giảng viên Đoàn Đức Đề là người duy nhất ở Việt Nam được cấp phép đào tạo các cấp độ chuyên sâu, Intermediate, Advance (ITIL Expert)
 • Học với trung tâm đào tạo ITIL uỷ quyền. Hiện tại Apex Global là đơn vị uỷ quyền duy nhất tại Việt Nam được cấp giấy phép này. Năm 2018, Apex Global đã phối hợp với giảng viên Đoàn Đức Đề đào tạo thành công 8 ITIL Expert

Nội dung đào tạo: Vui lòng xem chi tiết ở link http://www.apexglobal.com.vn/en/it-training/itil-2011-intermediate-service-design/

Thời lượng đào tạo: 4 ngày từ 25/07/2019 đến 28/07/2019 (08:30 am – 05:00 pm)

Địa điểm học: Lầu 4, 132 Cộng Hoà, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Cách thức tổ chức lớp:

 • Trọng tâm khoá đào tạo chuyên sâu hướng vào “học để làm”. Giảng viên sẽ tương tác với học viên để đảm bảo học viên hiểu kiến thức ngay tại lớp
 • Giảng viên khơi gợi và tương tác với học viên với các tình huống trong thực tiển của học viên mang đến
 • Học viên ứng dụng kiến thức vừa học vào giải các bài tập tình huống do giảng viên đưa ra ở nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau
 • Học viên đưa ra hướng giải quyết và bảo vệ quan điểm trước giảng viên và học viên khác
 • Giảng viên sẽ giải thích cách tiếp cận tốt nhất theo best practice ITIL
 • Học viên thi chứng chỉ quốc tế ngay tại lớp. Điều này giúp học viên có thể tập trung vào công việc ngay sau khoá học kết thúc mà không bận tâm ôn thi
 • Nội dung học bằng tiếng Anh, giảng viên tương tác bằng tiếng Việt thuận tiện cho học viên tương tác.

Đối tượng phù hợp:

 • IT Service Operation Manager
 • IT Manager
 • IS Manager
 • Security Manager
 • Service Manager
 • Infrastructure Manager
 • Service Desk Manager
 • Head of IT/ IT Director
 • CIO
 • Any person want get ITIL Expert Certificate

Thông tin liên hệ:

Emai: info@apexglobal.com.vn

Phone: 0963801047

Thông tin tham khảo:

Việt Nam lần đầu đào tạo chuyên gia ITIL Expert https://ictnews.vn/cntt/viet-nam-lan-dau-dao-tao-chuyen-gia-itil-expert-176634.ict

Chuyên gia CMC SISG đạt chứng chỉ cao nhất cho đội ngũ quản lý CNTT https://ictnews.vn/cntt/chuyen-doi-so/chuyen-gia-cmc-sisg-dat-chung-chi-cao-nhat-cho-doi-ngu-quan-ly-cntt-175136.ict

5 yếu tố làm nên sức mạnh của một hệ thống IT doanh nghiệp xuất sắc https://doanhnhansaigon.vn/goc-nha-quan-tri/5-yeu-to-lam-nen-suc-manh-cua-mot-he-thong-it-doanh-nghiep-xuat-sac-1090695.html

-Apex Learning Content Development Team-