Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Bế giảng khoá đào tạo Service Desk Professional

2017-12-04  (2637)

Vào lúc 5:00 pm ngày 03/12/2017, Apex Global đã bế giảng khoá học IT Helpdesk Professional.

Tuy số lượng học viên không nhiều so với Service Desk trước, nhưng không khí buổi khai giảng rất náo nhiệt. Học viên tham dự khoá đào tạo đến từ các đơn vị Esoftflow, Bệnh Viện Hoàn Mỹ, và McDonald’s Việt Nam. Họ đảm nhận công việc như: IT Operation Manager, Senior Service Desk, IT Helpdesk, IT Infrastructure Staff.

Dưới đây là một vài hình ảnh của khoá học:

Không có album được chọn hoặc các thư viện đã bị xóa.