Điện thoại tư vấn

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Apex Global tư vấn Cải tiến Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT cho tập đoàn Việt An

2019-05-30  (1011)

Vào lúc 03:45 pm ngày 29/5/2019 tại văn Phòng tập đoàn Việt An (Viet An Group) số 4E đường số 6, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Apex Global và Viet An Group đã khởi động dự dự án “Cải tiến Hệ thống Quan lý Dịch vụ CNTT” (hay gọi là IT Service Management – ITSM).

(Ông Đoàn Đức Đề – Tư vấn trưởng trình báo cáo phân tích hiện trạng và lễ khởi động)

Tham dự buổi khởi động gồm có: Chủ tịch Nguyễn Hoài Thi, Trưởng bộ phận dịch vụ Bùi Hải Phú, Trưởng phòng CNTT Nguyễn Quang Trưởng, quản lý các bộ phận và thành viên đội dự án của Viet An Group. Về phía Apex Global có ông Trần Công Cao là Tổng giám đốc Apex Global, ông Đoàn Đức Đề là Tư vấn trưởng, và thanh viên đội tư vấn gồm: ông Trần Hải, ông Nguyễn Duy Thanh, ông Văn Công Hậu.

Viet An Group là một tập đoàn chuyên cung cấp giải pháp Quang Trắc hàng đầu Việt Nam. Với sự phát triển nhanh về kinh doanh của tập đoàn đòi hỏi sự đáp ứng nhanh của bộ phận CNTT theo hướng dịch vụ. Tập đoàn quyết định cải tiến hệ thống quản lý dịch vụ CNTT nhằm phụ vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng nội bộ, cũng như khách hàng bên ngoài.

Mục tiêu của quản lý dịch vụ CNTT trong năm 2019 là tối đa hóa khả năng của IT để cung cấp các dịch vụ hiệu quả về chi phí và đạt được kỳ vọng và nhu cầu của doanh nghiệp:

 • Tối ưu chi phí vận hành
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Nâng cao sự hài lòng của người dùng
 • Tăng tính tuân thủ

(Lãnh đạo và đội dự án của Viet An Group, và đội tư vấn của Apex Global chụp hình lưu niệm)

Đảm bảo chức năng của các hệ thống và dịch vụ công nghệ thông tin, các quy trình trọng yếu về vận hành CNTT và các quy trình hỗ trợ cần được chuẩn hoá bao gồm:

 • Quy trình quản lý Sự cố (Incident Management Process)
 • Quy trình quản lý Yêu cầu (Request Fulfilment Process)
 • Chức năng Service Desk (Service Desk Function)
 • Quy trình quản lý Truy cập (Access Management Process)
 • Quy trình quản lý Vấn đề (Problem Management Process)
 • Quy trình quản lý Tài sản và Cấu hình (Service Asset and Configuration Management Process)
 • Quy trình Danh mục dịch vụ (Service Catalogue Process)
 • Quy trình quản lý Cam kết dịch vụ (Service Level Management Process)

Với tính chất quan trọng cho hoạt động quản lý, Tập đoàn Viet An đã xem xét đánh giá và chọn lựa Apex Global là đơn vị tư vấn.

Tất cả các thành viên đội tư vấn của Apex Global tham gia dự án của Viet An Group là các ITIL Expert, họ có kinh nghiệm thực tiễn ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Với kinh nghiệp ấy sẽ giúp Viet An Group xây dựng được một hệ thống quản lý dịch vụ CNTT vững chắt đạt được các mục tiêu kinh doanh.

(Năm thành viên đội tư vấn của Apex Global)

Apex Global Corporation là đơn vị chuyên đào tạo và tư vấn xậy dựng hệ thống quản lý CNTT. Các dịch vụ tư vấn tiêu biểu như: Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ CNTT (theo best practice ITIL hoặc ISO20000); Tư vẫn xây dựng thệ thống quản lý chất lượng phần mềm (theo CMMi hoặc CMMi tích hợp Agile); Tư vấn xây dựng hệ an toàn thông tin (ISO 27001); Huấn luyện triển khai phương pháp Agile (Agile Coaching).

Apex Learning Content Development Team