Hotline

0963 801 047
APEX Global Education
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

TRIỂN KHAI CNTT HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

2016-05-31  (4662)

Tất cả những công nghệ đang có trên thị trường hiện nay tồn tại chỉ với một mục tiêu là làm sao nâng cao hiệu quả cho việc kinh doanh của doanh nghiêp. Một ví dụ điển hình là thương mại điện tử, hơn mười năm trở về trước nói về việc kinh doanh thương mại điện tử, rât nhiều doanh nghiệp cho là không thể, nhưng ngày nay, việc kinh doanh thương mại điện tử trở lên khá phổ biến và chúng ta có những hãng thương mại điện tử rất mạnh như chodientu.vn, sendo.vn…

Việc sử dụng CNTT phục vụ cho việc kinh doanh và phát triển doanh nghiệp là điều tất yếu. Tất cả các doanh nghiệp đều có thể hưởng lợi từ việc áp dụng CNTT phục vụ cho mục tiêu của doanh nghiệp.

Trien Khai CNTT hieu qua cho doanh nghiep1

Các doanh nghiệp chỉ có thể ứng dụng CNTT tốt nhất nếu có thể trả lời rõ ràng câu hỏi “Doanh nghiệp cần gì từ CNTT?”. Việc hiểu rõ doanh nghiệp cần gì từ CNTT là nền tảng để đưa ra các giải pháp và hệ thống giúp doanh nghiệp đạt được những điều mong muốn. Đây cũng chính là cách giúp IT định hướng phát triển theo sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, việc ứng dụng CNTT không là sự lựa chọn nữa, nó là yêu cầu bắt buộc để có thể duy trình và phát triển. Bên cạnh đó việc ứng dụng CNTT hiệu quả còn giúp cho doanh nghiệp tạo ra các lợi thế kinh doanh mới và tiến tới dẫn dắt thị trường.

Có rất nhiều hướng dẫn và các kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ dưới dạng các framework giúp cho doanh nghiệp có thể học hỏi để nâng cao tính hiệu quả của việc ứng dụng CNTT để từ đó giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Chúng ta sẽ thảo luận một phương pháp tiếp cận để triển khai dịch vụ CNTT trong doanh nghiệp:

Bước 1 – Thành lập nhóm chỉ đạo: Nhóm này thường được thành lập trước mỗi chương trình triển khai phục vụ cho việc đưa ra các quyết định, quản lý rủi ro, quản lý ngân sách và đảm bảo các hệ thống triển khai đáp ứng đúng nhu cầu của kinh doanh.

Bước 2 – Thiết lập mục tiêu: Mục tiêu chính là các chỉ dẫn để đảm bảo các hệ thống được triển khai đáp ứng đúng mục tiêu. Thường thì mục tiêu này sẽ được phân rã nhỏ hơn cho các các quy trình được triển khai trong hệ thống. Mục tiêu luôn được thiết kế theo tiêu chí SMART (có nghĩa là mục tiêu phải cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, mục tiêu phải thực tế và có thời gian xác định để đạt được).

Việc phân rã mục tiêu chung thành mục tiêu của các thành phần trong hệ thống CNTT và đo lường nó là cách tốt nhất để đảm bảo CNTT đang phát triển đúng mục tiêu của doanh nghiệp.

Bước 3 – Xác định các bên liên quan: Các hệ thống CNTT sinh ra để phục vụ các phòng ban chức năng của doanh nghiệp. Mục tiêu chung của doanh nghiệp cũng được phân rã và giao cho các phòng ban chức năng. Xem xét rõ vai trò và trách nhiệm của các phòng ban chức năng là là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo thành công.

Bước 4 – Lên kế hoạch: Kế hoạch là một tập hợp các hoạt động để chuyển tải giấc mục tiêu thành hiện thực. Thường thì kế hoạch bao gồm:

1) Các mốc quan trọng trong dự án

2) Kế hoạch về tài chính

3) Kế hoạch về nguồn lực

4) Kế hoạch quản lý rủi ro

5) Đánh giá các tác tộng của 4Ps (con người, quy trình, sản phẩm và đối tác)

Bước 5 – Thực thi: Thực thi theo đúng kế hoạch đã đề ra để đảm không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động của các phòng ban chức năng.

Bước 6 – Theo dõi và báo cáo: Cần phải theo dõi và báo cáo tiến độ thường xuyên cho lãnh đạo và các phòng ban chức năng để đảm bảo tính trong suốt về mặt thông tin. Trong báo cáo phải đưa ra các con số định lượng để có thể đánh giá được xu hướng và dự báo về việc đạt được các mục tiêu ban đầu đề ra.

Bước 7 – Tiếp tục đánh giá các giá trị và khích lệ sự cải tiến cho hệ thống: Một sai lầm thường gặp phải đối với các lãnh đạo CNTT là sau khi chương trình kết thúc, đánh giá xem có đạt được mục tiêu hay không rồi sau đó không làm gì nữa.

Việc chương trình hoàn thành mục tiêu đề ra chỉ là bước khởi đầu, là lãnh đạo CNTT bạn phải tiếp tục theo sát và làm việc với các lãnh đạo và các phòng ban chức năng để đảm bảo các bên liên quan này nhận rõ được giá trị mà các hệ thống CNTT mang lại cho họ, đồng thời cũng để thu thập các ý kiến phản hồi, đề xuất cải tiến để đảm bảo hệ thống CNTT đáp ứng tốt nhất nhu cầu của kinh doanh và nhu cầu của các phòng ban chức năng.

Bạch Vân – APEX Global Corporation


APEX Global là công ty đào tạo & và tư vấn CNTT hàng đầu ở Việt Nam. Bạn có thể tham khảo phương pháp chuyển giao khoá đào tạo phương pháp tư vấn của chúng tôi.  Để xem lịch đào tạo bạn mở link Public Training Schedule. Hoặc đọc thêm các bài viết chuyên đề về kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, xu thế công nghệ,… liên quan đến CNTT ở link APEX Global News.

Để được tư vấn thêm về các khoá đào tạo của APEX Global, bạn hãy gọi hoặc email đến:  (+84-8) 62 718 187; info@apexglobal.com.vn