Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Tổng kết chương trình huấn luyện Agile cho bộ phận ERP của Thế Giới Di Động

2018-03-12  (2760)

Vào lúc 04:30 PM ngày 9/3/2018. Đại diện của Apex Global – Chuyên gia huấn luyện Agile – Đoàn Đức Đề đã trình bày báo cáo tổng kết chương trình huấn luyện Agile (Agile Coaching) cho bộ phận phát triển ERP của Tập đoàn Thế Giới Di Động.

Tham gia buổi tổng kết cho Ông Bùi Ngọc Tín – Giám đốc Khối Công Nghệ Thông Tin, đại diện cho Quản lý của Thế Giới Di Động tham dự buổi tổng kết chương trình huấn luyện triển khai Agile cùng toàn đội phát triển hệ thống ERP.

(Hình ảnh ông Bùi Ngọc Tín, Giám đốc khối CNTT, toàn đội dự án của TGDĐ và các Agile Coach chụp hình lưu niệm)

Chương trình huấn luyện Agile được bắt đầu từ 22/11/2017. Chương trình huấn luyện được triển khai qua năm giai đoạn của dự án:

 • Giai đoạn 1: Giai đoạn khám phá – Phân tích, khảo sát hiện trạng và đề xuất cải tiến hệ thống
 • Giai đoạn 2: Giai đoạn thiết kế – Đào tạo kỹ thuật thực hành phát triển phần mềm cần thiết, xây dựng mô hình, vai trò nhiệm vụ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức.
 • Giai đoạn 3: Giai đoạn phát triển – Kiểm tra duyệt quy trình và ban hành chạy thử, triển khai các công cụ cần thiết cho chu trình phát triển phần mềm
 • Giai đoạn 4: Giai đoạn triển khai và Huấn luyện – Huấn luyện thực hành chuyên sâu phương pháp Agile và hướng dẫn thực hành Scrum cho từng vai trò, từng hoạt động thực hành qua các Sprint với dự án thực tế.
 • Giai đoạn 5: Đánh giá tính hiệu quả – Đánh giá kết quả triển khai và đề xuất cải tiến.

Chương trình huấn luyện Agile được triển khai theo phương pháp luận “5D Consulting Methodology” của Apex Global. Các bước được triển khai chặt chẽ qua từng giai đoạn của dự án.

Chương trình huấn luyện triển khai dự án theo phương pháp Agile này được thực hiện với 2 chuyên gia huấn luyện Agile. Agile Coach – Đoàn Đức Đề và Agile Coach – Trần Công Cao. Cả hai Agile Coach có nhiều kinh nghiệm thực tiển xấy dựng hệ thống quản lý chu trình phát triển phần mềm, đào tạo huấn luyện Agile ở các tập đoàn, công ty FDI lớn.

Sau 7 Sprint huấn luyện (mỗi Sprint diễn ra 1 tuần). Đội dự án triển khai theo Agile Scrum đã đi vào hoạt động ổn và đạt được những thành quả nhất định, bên dưới là một phần của báo báo tổng kết kết quả đạt được, kết quả này được lãnh đạo khối CNTT rất hoang nghênh:

 • Nhóm phát triển chuyển từ tâm thế thụ động sang chủ động hoàn toàn. Mọi người làm việc hứng khởi hơn, phối hợp chặt chẽ với nhau hơn.
 • Sản phẩm tạo ra chất lượng hơn (tỷ lệ bug giảm, phản hồi của người dùng tích cực hơn, …), tình trạng trễ cam kết với người dùng ít xảy ra hơn.
 • Scrum Team đã tham gia viết yêu cầu dưới dạng User Story, đưa ra ước lượng công việc, lên kế hoạch thực hiện, phân tích thiết kết, giám sát công việc của các thành viên, thực hiện review, validate công việc, thực hiện demo sản phẩm. Scrum Team đã đạt được cross-functional và self-organizing.
 • Các thành viên trong nhóm Scrum giành việc nhau, hỗ trợ nhau, cùng hoàn thành mục tiêu, chủ động liên hệ với các đối tượng liên quan để nhờ hỗ trợ.
 • Chất lượng tài liệu tốt hơn, tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm Scrum tương tác trên tài liệu đó thay vì đọc hiểu một cách thụ động như trước đây.
 • Nhóm phân tích nghiệp vụ làm việc hứng khởi hơn, ít căng thẳng hơn trước, có nhiều thời gian phân tích Business Value.
 • Các thành viên trong nhóm Scrum không thấy còn nhiều thời gian rảnh để làm việc riêng như trước
 • Nhóm hỗ trợ chủ động hơn để hiểu về các yêu cầu nghiệp vụ.
 • Nhóm hỗ trợ chủ động xử lý các yêu cầu đơn giản thay vì chuyển tiếp như trước đây.

Bên cạnh đó chuyên gia huấn luyện Agile cũng đưa ra các đề xuất tiếp tục cải tiến, và triển khai thêm các công cụ hỗ trợ để tăng hiệu quả công việc và tăng năng suất làm việc của team.

Với kết quả thực hành Agile Scrum mà bộ phận ERP đã đạt được. Đây là tiền đề để nhân rộng triển khai phương pháp phát triển phần mềm theo Agile cho toàn bộ các bộ phận phát triển phần mềm của Khối Công Nghệ Thông Tin của Thế Giới Di Động.

Sau khi đào tạo 3 lớp Agile Project Management với hơn 100 thành viên. TGDĐ tiếp tục mời Apex Global huấn luyện thực hành Agile cho bộ phận phát triển hệ thống ERP. Đây là quyết tâm của lãnh đạo TGDĐ đưa triển khai mục tiêu “IT Agility” để tạo ra sản phẩm chất lượng hơn, chuyển giao nhanh hơn đáp ứng theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh.

Bên dưới là một số hình ảnh buổi tổng kết:

APEX Learning Content Development Team