Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Project Manager: Bạn đã sẵn sàng buông bỏ quyền lực “cứng” của mình để thành công với Agile?

2017-10-17  (3657)

Có nhiều Project Manager tỏ ra rất quan ngại khi doanh nghiệp có kế hoạch triển khai Agile. Lên kế hoạch, phân chia công công việc, giám sát, đôn đốc các thành viên của đội dự án,… đó là những công việc chính của Project Manager. Nhiều khi công việc quản lý dự án được triển khai một cách triệt để mà đôi khi dự án gặp rất nhiều thách thức.

Giờ đây, doanh nghiệp triển khai Agile/Scrum cho hoạt động quản lý dự án và cách tổ chức và phân bổ công việc quản lý thay đổi. Dự án triển khai theo Agile/Scrum không có định nghĩa vai trò Project Manager. Thay vào đó, quyền lực của Project Manager được phân bổ cho cả 3 vai trò Scrum Master, Product Owner và Development Team. Trong đó Development Team là người đảm nhận khá nhiều công việc quản lý như: lên kế hoạch cho Sprint, đưa ra ước lượng, tự phân chia công việc, sắp xếp độ ưu tiên cho công việc, tự quản lý nhau, đưa ra quyết định làm cái gì và không làm cái gì,…

Liệu Development Team có làm tốt công việc quản lý dự án? Có nhiều Project Manager ở ngày đầu của khoá Agile Project Management nói rằng “Họ rất lo lắng”.

Project Manager chuyen sang lam Scrum Master trong du an Agile

(Hình ảnh từ team tổ chức thực hành tự quản trong khoá đào tạo Agile Project Management cho Thế Giới Di Động)

Agile/Scrum được thiết kết đơn giản nhưng rất chặt chẽ để kiểm soát cam kết và chất lượng của công việc. Ở rất nhiều doanh nghiệp triển khai Agile thì có rất nhiều Project Manager chuyển sang đảm nhận vai trò Scrum Master trong dự án. Mà ở đó, Scrum Master sẽ đảm nhận một số việc để huấn luyện Development Team thực hiện tự quản như:

1) Đào tạo Agile Methodology và Scrum Framework

Để team có thể hoạt tốt thì Scrum Master cần đảm bảo team hiểu được lý thuyết Agile/Scrum, các nguyên lý làm việc nhóm, và hướng dẫn team thực hành xây dựng đội tự quản (Self-organizing team). Team chỉ có thể tương tác với nhau tốt khi có một góc nhìn chung, hiểu biết giống nhau. Tiếp đến là hướng dẫn team định nghĩa quy trình làm việc cho dự án. Vai trò mà đòi hỏi Scrum Master phải có kỹ năng thực hiện leadership.

2) Trao quyền

Trong quá trình xây dựng team. Scrum Master cần lấy quyền từ tổ chức và chuyển giao dần cho team. Scrum Master cần nói cho team biết mình được quyền ra quyết định gì, làm sao sử dụng quyền một cách hiệu quả. Quá trình thực hiện trao quyền và hướng dẫn thực hành sử dụng quyền lực cần một khoảng thời gian nhất định.

3) Huấn luyện team nhận việc và quản lý với nhau

Scrum Master cần huấn luyện team cách phân chia công việc. Tạo động lực cho team can đảm đưa ra cam kết của bản thân, và cùng nhau đưa ra cam kết với khách hàng (thường là Product Owner). Hướng dẫn cách nhận việc, giám sát cam kết công việc giữa các thành viên. Huấn luyện team thực hành learning lifecycle để thúc đẩy các thành viên trong team hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao tinh thần học hỏi trong team.

4) Hỗ trợ và hỗ trợ tối đa cho team

Khi team dần định hình sự tự quản thì vai trò Scrum Master cần tạo ra không gian tốt cho team tổ chức tự quản lý, hỗ trợ những công cụ cần thiết để team có thể hoàn thành công việc. Tư vấn cho team hướng ra quyết định với các trở ngại đang có.

Khi bạn huấn luyện team thực hành Agile/Scrum đúng phương pháp và tạo điều kiện tối đa để team thực hành tổ chức tự quản. Sức mạnh của team tạo ra là rất lớn, team có thể hoàn thành tốt công việc quản lý.

Ở dự án triển khai theo Agile được tổ chức tự quản tốt thì không khí làm việc rất vui nhộn, nhiều tiếng ồn, các thành viên tích cực hỗ trợ nhau, họ chiến đấu cùng nhau để hoàn thành cam kết chung của cả team, họ làm việc rất kỷ luật, họ tạo ra những ý tưởng tốt có giá trị đóng góp vào sản phẩm,… Đó là cách các doanh nghiệp lớn trên thế giới vẫn đang thành công với Agile. Nhưng ở giai đoạn Agile Transformation vào tổ chức họ cũng rất lo lắng như bạn. Nhưng họ đã từ bỏ dần quyền lực “cứng” như quản lý dự án truyền thống và gia tăng quyền lực mềm bằng cách tạo ra ảnh hưởng, dẫn dắt, hỗ trợ, và huấn luyện.

Bạn đã sẵn sàng buông bỏ quyền lực “cứng” của mình?

by Cao Trần