Hotline

0963 801 047
APEX Global Education
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Free Download ITIL 2011 Foundation – Quick Reference Card

2016-02-22  (4414)

ITIL 2011 Foundation – Quick Reference Card là bản tham khảo nhanh các vùng kiến thức cơ bản của ITIL. Bản tham khảo bao gồm các khái niệm, các bước thực hiện trong mỗi vùng kiến thức, các giải thích ngắn gọn các ý nghĩa, giá trị mạng lại cho hoạt động kinh doanh khi triển khai dịch vụ CNTT theo ITIL.

Vui lòng click chuột vào link sau để tải bản đẹp của card: Free download ITIL 2011 Foundation – Quick Reference Card

ITIL 2011 Foundation - Quick Reference Card 2

Click to download ITIL 2011 Foundation – Quick Reference Card

Và bạn đừng quên link facebook fanpage của chúng tôi để tiệp tục được cập nhật các kiến thức bổ ích khác.

APEX Learning Development Content Team