Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Vai trò của Scrum Master trong dự án Agile

2016-03-31  (8946)

Scrum Master là một trong ba vai trò được định nghĩa trong Scrum framework. Trách nhiệm chính của Scrum Master là đảm bảo Product Owner và Development team hiểu Scrum framework, ứng dụng được lý thuyết Scrum, thực hành thành thạo, và tuân thủ các quy tắc Scrum. Các công việc chi tiết hơn là:

ScrumMaster

 • Đảm bảo chắc chắn các Scrum team hiểu và làm theo quy trình.
 • Cung cấp điều kiện thuận lợi cho các cuộc họp trong Sprint (xin hỗ trợ từ các bộ phận khác hoặc tạo điều kiện để team tự tổ chức cuộc họp…)
 • Biết khi nào cần can thiệp và để nhóm tự học thông qua kinh nghiệm và sai lầm của chính họ.
 • Luôn có mặt để trả lời câu hỏi và đưa ra lời khuyên khi nhóm phát triển và Product Owner cần.
 • Bảo vệ nhóm bằng cách ngăn các phiền nhiễu từ bên ngoài và là bộ đệm ở giữa nhóm phát triển và các bên liên quan khác.
 • Loại bỏ các trở ngại cho nhóm, để họ có thể tập trung vào công việc.
 • Không phải là Sếp, vai trò này định nghĩa bởi tập hợp các trách nhiệm, không theo cấp bậc.
 • Hành động như một người biện hộ của nhóm trước công ty.
 • Huấn luyện Product Owner về Scrum practices.
 • Giúp nhóm sử dụng thành thục các scrum artifacts như: Sprint Backlog, Burn-down charts, Task boards,…
 • Huấn luyện tất cả các thành viên trong nhóm về Scrum practices.
 • Hành động như một nhà truyền giáo về Scrum, giúp cả công ty triển khai Scrum.
 • Dẫn dắt cuộc họp Scrum hàng ngày cho đến khi nhóm có thể tự tổ chức được.
 • Điều hành ½ thời gian backlog grooming (đảm bảo nhóm có sự hiểu về yêu cầu giống nhau, làm rõ các vấn đề kỹ thuật, và ước lượng), hoặc hỗ trợ các thành viên trong nhóm điều hành cuộc họp này.
 • Hỗ trợ và tham gia vào Retrospective meeting.
 • Scrum Master không phải là cảnh sát! Bạn không được nói cho nhóm phát triển biết cái gì họ đã làm sai.
 • Đảm bảo nhiệm vụ của bạn như là một người cộng sự kỹ thuật, việc này không làm giảm đi vai trò Scrum Master của bạn.

Để hoàn thành các công việc trên là một thách thức không nhỏ cho những ai muốn trở thành Scrum Master. Nắm rõ các lý thuyết về Scrum và thực hành các kỹ thuật thành thạo là một sự khởi đầu tốt.

APEX Learning Content Development Team

(nguồn Agile Learning Lads)

APEX Global thường xuyên tổ chức khoá đào tạo về Agile Project Management Professional. Bạn có thể tham khảo lịch đào tạo ở link Public Training Schedule. Hoặc đọc thêm các bài viết về phân tích nghiệp vụ của chúng tôi ở tag Agile Scrum.Để được tư vấn thêm về khoá đào tạo bạn hãy gọi vào số điện thoại (+84-8) 6271 8187 hoặc email đến info@apexglobal.com.vn