Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Tích hợp AGILE và CMMI

2016-04-04  (4002)

Trên thế giới hiện nay có hai hướng tiếp cận phát triển phần mềm khá phổ biến là CMMI và Agile. Mô hình CMMI tiếp cận theo hướng phát triển phần mềm truyền thống, với mô hình này thì việc phát triển sản phẩm sẽ đi theo giai đoạn, đi từ Lấy yêu cầu, phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử. Trong khi Agile lại đi theo hướng linh hoạt, chia yêu cầu thành các chu trình nhỏ và hoàn thành chu trình trong thời gian rất ngắn từ 2 tuần đến 1 tháng.

Cả hai hướng phát triển này đều đã và đang khẳng định những ưu việt mình thông qua số lượng các công ty áp dụng theo. Tuy nhiên, trong thực tế áp dụng, mỗi mô hình lại chứa đựng các mặt hạn chế khác nhau.

CMMI_Agile

Chúng ta thường hay nghe thấy những lời nhận xét như sau:

 • Agile và CMMI như là nước với lửa
 • Agile và CMMI có nền tảng giả định và mục tiêu khác nhau
 • CMMI là mô hình lỗi thời dựa trên tư tưởng thác nước (Waterfall thinking)
 • Phương pháp Agile chỉ là hình thức nguỵ trang của một số người làm việc vô kỷ luật và không viết tài liệu cho dự án
 • Để thoả mãn được CMMI, thì cần một hệ thống quy trình cồng kềnh, hình thức và theo hướng kế hoạch

Những nhận xét trên đây chỉ là những nhận xét phiến diện, không chính xác.

Một số hiểu lầm phổ biến về Agile và CMMI

 • CMMI là ra lệnh và kiểm soát (Agile là tự quản)
 • CMMI là quy trình cồng kềnh và phức tạp (Agile là quy trình nhẹ nhàng/không quy trình)
 • CMMI là một mô hình cứng nhắc (Agile là mô hình mềm dẻo/không mô hình)
 • CMMI là định hướng quy trình (Agile là đinh hướng con người)
 • CMMI yêu cầu nhiều tài liệu (Agile không yêu cầu tài liệu)
 • CMMI dành cho dự án lớn (Agile dành cho dự án nhỏ)
 • CMMI và Agile không thể sống chung với nhau được
 • Agile thì lên kế hoạch rất ít hoặc không có kế hoạch
 • Agile team thì làm việc thoải mái, không có kiểm soát
 • Bạn cần có nhiều kinh nghiệm thì mới làm việc theo Agile được
 • Agile thì không áp dụng được trong các dự án outsourcing

Sự thật là gì?

 • CMMI không phải là ra lệnh và kiểm soát, bạn có thể tích hợp CMMI theo nhu cầu và mục tiêu của bạn
 • CMMI không đòi hỏi quy trình cồng kềnh, phức tạp, bạn có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp với đặc thù và mục tiêu của dự án
 • CMMI là một mô hình, không phải là chuẩn. Vì thế nếu quy trình của bạn phức tạp và cứng nhắc thì phải xem lại cách các bạn đã xây dựng và tích hợp
 • CMMI thì trọng tâm vào quy trình, nhưng không bỏ qua yếu tố con người. Agile cũng vậy (Xem quy trình của các framework phát triển dựa theo Agile như là Scrum, XP…)
 • Agile và CMMI đều tập trung vào kế hoạch
 • Agile và CMMI đều nhắm tới việc nâng cao hiệu suất của tổ chức
 • Agile và CMMI đều dựa vào kinh nghiệm

Lợi ích của việc tích hợp Agile với CMMI

 • Hệ thống quản lý chất lượng vừa đảm bảo tính kỷ luật theo yêu cầu của CMMI, nhưng vẫn cung cấp khả năng linh hoạt và tốc độ như Agile
 • Tăng cường sự đổi mới cho tổ chức
 • Đơn giản hoá việc theo dõi và kiểm soát dự án
 • Đơn giản hoá việc kiểm soát quy trình
 • Quản lý team hiệu quả
 • Tăng khả năng linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu thay đổi
 • Các Thực hành của Agile (Agile practices) sẽ trưởng thành hơn khi tích hợp với CMMI
 • Sự linh hoạt sẽ được thể chế hoá ở phạm vi của tổ chức
 • Kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ ở mức của tổ chức.

Bạch Vân – APEX Global Corporation


APEX Global thường xuyên tổ chức khoá đào tạo về Agile Project Management Professional. Bạn có thể tham khảo lịch đào tạo ở link Public Training Schedule. Hoặc đọc thêm các bài viết chuyên đề về kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, xu thế công nghệ,… liên quan đến CNTT ở link APEX Global News.

Để được tư vấn thêm về các khoá đào tạo của APEX Global, bạn hãy gọi hoặc email đến:  (+84-8) 62 718 187; info@apexglobal.com.vn