Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Tại sao các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lại yêu cầu IT có Certificate ITIL Foundation?

2021-04-16  (270)
Một câu hỏi thú vị khi cho những ai đang đọc một JD – Job Description nào đó ở Vietnamworks hay ITViec hay TopCV Hoặc đang viết JD để đi tuyển đồng đội.
Đây là câu hỏi bản thân tôi cũng hỏi nhiều ứng viên, người làm nghề IT và có nhiều câu trả lời khác nhau, đại loại như:
  • Người vận hành hệ thống dịch vụ cần biết các thành phần cấu thành hệ thống.
  • Người vận hành hệ thống dịch vụ cần biết các chu trình nghiệm vụ để cung cấp dịch vụ.
  • Người vận hành hệ thống dịch vụ cần biết cách thức ứng dụng và triển khai công cụ cho hệ thống ITSM.
  • Người vận hành hệ thống dịch vụ cần biết điểm cần cải tiến hệ thống để ứng dụng các công nghệ vào để tối ưu hiệu suất công việc.
  • Người vận hành hệ thống dịch vụ cần có tư duy (mindset) dịch vụ khách hàng.
(Hình ảnh: Các thành viên đến từ RMIT, HPT, Netnam đã thi đỗ chứng chỉ quốc tế ITIL 4 Foundation với kết quả cao, sau 14 ngày ôn luyện (kể từ thời điểm lớp học kết thúc)
Quan điểm cá nhân của tôi rằng. ITIL cung cấp cho IT một khuôn khổ (framework) nền tảng hệ thống quản lý dịch vụ CNTT một cách đầy đủ.
Nhưng các doanh nghiệp (đặc biệt các doanh nghiệp FDI) họ cần người IT có tư duy dịch vụ khách hàng. Họ cần bạn cảm thấy biết-ơn khi có một yêu cầu gởi đến IT hỗ trợ. Bởi khách hàng chính là người trả tiền cho sự tồn tại của IT, công việc của IT. Khi bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ đối xử với khách hàng nội bộ một cách lịch thiệp. Đặc biệt trong hành trình chuyển đổi số diễn ra rào rào ngoài kia thì tư-duy dịch vụ khách hàng, kỹ-năng cung cấp dịch vụ là thứ rất khác biệt ở người làm IT.
Kiến thức ITIL về hệ thống quản lý dịch vụ CNTT là chuyện hiễn nhiên, và cần một đơn vị độc lập qualify sự hiểu biết của IT. Thú vị hơn, các doanh nghiệp tập đoàn lớn tại Việt Nam đã bắt đầu đưa ra yêu cầu bắt buộc trong JD về chứng chỉ ITIL Foundation với bất kỳ nhân viên IT nào.”
Nguồn: Chia sẻ từ anh Trần Công Cao – CEO tại Apex Global