Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Tag: Requirement Engineering

Dấu hiệu nhận biết sự khác biệt của công việc Business Analysis với Requirement Engineering
Dấu hiệu nhận biết sự khác biệt của công việc Business Analysis với Requirement Engineering
2015-12-24  (7032)

Trong nhiều năm làm việc, giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và ngành công nghệ phần mềm nói riêng, tôi nhận thấy hầu hết mọi người sử dụng thuật từ Business Analysis và Requirement Engineering một lẫn lộn, thay thế cho nhau. Có thể trước đây, chúng ta chưa có […]

Read more