Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Tag: Management

Khai giảng Khoá đào tạo ITIL Service Design chuyên sâu ở HCM
Khai giảng Khoá đào tạo ITIL Service Design chuyên sâu ở HCM
2018-06-28  (1749)

Vào lúc 08:30 AM ngày 28/6/2018, Apex Global khai giảng khoá đào tạo ITIL Service Design, khoá đào tạo nằm trong chương trình đào tạo ITIL Expert năm 2018. Đây là chương trình đào tạo ITIL Expert public đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Tham gia chương trình đào tạo ITIL Expert này […]

Read more
Động lực triển khai phương pháp Agile là gì?
Động lực triển khai phương pháp Agile là gì?
2018-06-22  (1647)

Lý thuyết của phương pháp quản lý dự án theo Agile khá đơn giản, và bạn bỏ một ít thời gian để hiểu đầy đủ về các nguyên lý, hướng dẫn thực hành theo Scrum Framework. Nhưng câu hỏi đặt ra là “Động lực triển khai phương pháp Agile là gì?” Quan điểm cá nhân […]

Read more
Phương pháp Agile triển khai thành công đến từ sức mạnh của Teamwork
Phương pháp Agile triển khai thành công đến từ sức mạnh của Teamwork
2018-06-22  (1926)

Với phương pháp quản lý dự án truyền thống thì thành công của dự án phụ thuộc rất nhiều năng lực lên kế hoạch, phân chia công việc, thúc ép của Project Manager. Mọi công việc tập trung vào mệnh lệnh và Project Manager là trung tâm của vũ trụ. (Hình ảnh thực hành ở […]

Read more
Thay đổi nhận thức là khởi đầu đưa Agile vào doanh nghiệp
Thay đổi nhận thức là khởi đầu đưa Agile vào doanh nghiệp
2018-06-21  (1917)

Nhiều nhà quản lý nhận định rằng “Muốn đưa Agile vào doanh nghiệp thì việc đầu tiên là đào tạo”. Đó là những nhận định tích cực nhưng chỉ mới là điều kiện cần. Thay đổi nhận thức, quyết tâm hành động của cả tổ chức mới là điều kiện đủ. Lý thuyết của phương […]

Read more
Giới hạn của phương pháp quản lý dự án truyền thống – và hướng đi mới
Giới hạn của phương pháp quản lý dự án truyền thống – và hướng đi mới
2018-06-21  (1989)

Quản lý dự án CNTT theo phương pháp truyền thống sẽ rất tốt khi mọi thứ có ngay từ đầu và theo đúng kế hoạch. Nhưng sự thật trong dự án thường đối diện với các thách thức kiểu như: Tiến độ dự án thường không như kế hoạch, và tăng ca liên tục ở […]

Read more
Khai giảng Chương trình Đào tạo ITIL Expert lần đầu tiên tại Việt Nam
Khai giảng Chương trình Đào tạo ITIL Expert lần đầu tiên tại Việt Nam
2018-03-15  (2448)

Vào lúc 08:30 AM ngày 15/3/2018, Apex Global khải giảng chương trình đào tạo ITIL Expert với khoá đầu tiên ITIL Service Operation. Đây là chương trình đào tạo ITIL Expert public đầu tiên ở Việt Nam. Chương trình được tổ chức ở văn phòng cty Apex Global ở HCM, Việt Nam. Tham gia chương […]

Read more