Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Tag: Đào tạo ITIL Intermediate

Khai giảng khoá đào tạo ITIL Service Transition chuyên sâu ở HCM
Khai giảng khoá đào tạo ITIL Service Transition chuyên sâu ở HCM
2018-07-26  (2649)

Sáng nay vào lúc 08:45 AM ngày 26/7/2018, Apex Global khai giảng khoá đào tạo ITIL Service Transition, khoá đào tạo nằm trong chương trình đào tạo ITIL Expert năm 2018. Đây là chương trình đào tạo ITIL Expert public đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Tham gia chương trình đào tạo ITIL Expert […]

Read more
Khai giảng Khoá đào tạo ITIL Service Design chuyên sâu ở HCM
Khai giảng Khoá đào tạo ITIL Service Design chuyên sâu ở HCM
2018-06-28  (2391)

Vào lúc 08:30 AM ngày 28/6/2018, Apex Global khai giảng khoá đào tạo ITIL Service Design, khoá đào tạo nằm trong chương trình đào tạo ITIL Expert năm 2018. Đây là chương trình đào tạo ITIL Expert public đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Tham gia chương trình đào tạo ITIL Expert này […]

Read more