Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Sự khác biệt giữa các PDs, CDUs và PDUs là gì?

2016-09-28  (2922)

Để có thể theo đuổi nghề nghiệp mà mình yêu thích và tạo ra nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn, khi bạn lựa chọn Business Analysis và Project Management làm con đường sự nghiệp của mình, nhưng để trở thành một chuyên gia, bạn sẽ cần đến những trung tâm đào tạo được chỉ định bởi các Viện Quốc Tế đê theo học và lấy chứng chỉ quốc tế.

su-khac-biet-giua-cac-pds-pdus-cdus

Khi bạn bắt đầu đánh giá các trung tâm đào tạo, bạn sẽ tìm thấy một loạt các từ viết tắt được sử dụng để mô tả làm thế nào bạn có thể tận dụng các chương trình đào tạo như là một phần của mục tiêu cấp giấy chứng chỉ và tái chứng chỉ của bạn. Những từ viết tắt thường bị lẫn lộn bởi các trung tâm đào tạo.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa các PDs, CDUs, và PDUs, đó là những thuật ngữ được sử dụng bởi Viện Quốc Tế về Phân Tích Kinh Doanh ™ (IIBA®) và Viện Quản Lý Dự Án (PMI) ®.

1. Giờ phát triển chuyên nghiệp (PDs – Professional Development Hours)

Giờ phát triển chuyên nghiệp (PDs) là một thuật ngữ được sử dụng bởi Viện Quốc Tế về Phân Tích Kinh Doanh (IIBA) để xác định phân loại các môn học bắt buộc như là một trong những yêu cầu cần phải học để tham gia thi lấy chứng chỉ CBAP® hoặc CCBA®.

Để hội đủ điều kiện đạt được PDs, việc đào tạo phải liên quan đến sự tương tác có ý nghĩa với người hướng dẫn và bao gồm một chủ đề BA trong sách Hướng dẫn BABOK®. Trước đây có nghĩa là một giảng viên hướng dẫn, trong lớp đào tạo giảng viên sẽ hướng dẫn về một chủ đề BA hoặc năng lực tiềm ẩn. Tuy nhiên, bây giờ có một nhiều sự lựa chọn đào tạo online (chẳng hạn như, các khóa học có giảng viên hướng dẫn online của chúng tôi) sẽ cung cấp đủ điều kiện cho PDs cho các bạn.

Lớp học, online hoặc bằng những cách khác, được cung cấp bởi một trung tâm Endorsed Education Provider™ (EEP ™) của IIBA đã được thẩm định bởi IIBA và các trung tâm cung cấp giáo dục có thể cung cấp các PDs đủ điều kiện. Bạn có nên tham gia một lớp học từ một trung tâm non-EEP, bạn có thể liệt kê danh sách các lớp về việc áp dụng cấp giấy chứng chỉ và IIBA sẽ xác định nếu nó đủ điều kiện cho PDs mà bạn đang yêu cầu. (Miễn là các lớp học đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của IIBA, đây không phải là một vấn đề.)

2. Tiếp tục phát triển đơn vị (CDUs – Continuing Development Units)

Theo quy định của CBAP và CCBA thì học viên phải kiểm tra lại mỗi 3 năm một lần nếu họ muốn duy trì chứng chỉ của mình. Duy trì chứng chỉ liên quan đến việc điền vào một ứng dụng trực tuyến và ghi lại một số lượng nhất định của CDUs – Continuing Development Units. CDUs được chia thành 6 loại. Ba trong số 6 loại này có thể được thực hiện bằng cách tham gia vào các cơ hội đào tạo. Giống như các khóa học có đủ tiêu chuẩn cho các PDs, các khóa học được cung cấp bởi một trung tâm EEP đã được thẩm định bởi IIBA và sẽ tự động hội đủ điều kiện cho một số lượng nhất định của CDUs.

Tuy nhiên, các yêu cầu đối với một số loại CDUs là ôn hòa hơn. Các khóa tự học, hội thảo, các cuộc họp phát triển chuyên nghiệp, và ít cơ hội được đào tạo chính thức khác để tìm hiểu về phân tích kinh doanh đều có thể hội đủ điều kiện cho CDUs. Và, như là trường hợp với PDs, một đề nghị có thể hội đủ điều kiện cho CDUs ngay cả khi nó không được xác nhận trước bởi IIBA miễn là đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các loại CDU được liệt kê.

3. Phát triển đơn vị chuyên nghiệp (PDUs – Professional Development Units)

Sau cùng, chúng ta hãy nói về PDUs – điều kiện Xây Dựng Đơn Vị Chuyên Nghiệp. Thuật ngữ PDUs được sử dụng bởi Viện Quản Lý Dự Án (PMI) và gần giống với IIBA – CDUs. PDUs có liên quan đến việc hỗ trợ duy trì bất kỳ chứng chỉ PMI của bạn, phổ biến nhất trong số đó là quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP) ®.

Bởi vì các từ viết tắt là tương tự nhau, nên PDU thường bị nhầm lẫn với các PD, nhưng chắc chắn các điểm trên là không giống nhau. Tương tự như CDUs, nhiều cơ hội học tập không chính thức như các cơ hội tham gia hội thảo và các cuộc họp chuyên nghiệp có thể dễ dàng hội đủ điều kiện cho các PDUs mà không đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt như PDs của IIBA.

4. Tóm lại

Nếu bạn đang áp dụng cho các CBAP hoặc CCBA, hãy tập trung thu thập PDs. Nếu bạn đã là một người nhận CBAP hoặc CCBA, hãy tập trung vào CDUs. Nếu bạn là một người nhận của một trong những chứng chỉ PMI, hãy tập trung vào các PDUs. (Và, đúng, nhiều đề xuất được tính cho cả CDUs và PDUs. Nếu bạn giữ chứng chỉ cả IIBA và PMI, bạn có thể tính cơ hội như nhau trên cả hai ứng dụng cấp lại chứng chỉ.)

-APEX Global Content Development Team-

(Nguồn: Bridging The Gap)