Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Phần 1: Những Kỹ năng nào là quan trọng cho một Business Analyst mới vào nghề?

2016-04-28  (15120)

Bạn đang khám phá vai trò nhà phân tích kinh doanh (Business Analyst – BA) và tự hỏi mình để thành công với vai trò này thì đâu là kỹ năng bắt buộc phải có và cần kinh nghiệm gì?

Bạn nhận ra mình có nhiều kỹ năng phù hợp. Nhưng những kỹ năng nào cần thiết để bạn có thể chuyển nghề và đảm nhận công việc phân tích kinh doanh? Và trong số những kỹ năng đó, kỹ năng nào là quan trọng nhất?

Dưới đây là danh sách các kỹ năng mà một chuyên viên phân tích kinh doanh cần phải có để có thể có thể bước vào nghề.

Để tiện cho bạn dễ tiếp cận chúng tôi phân loại thành các nhóm kỹ năng như: Nhóm kỹ năng cốt lõi; Nhóm kỹ năng phân tích; Nhóm kỹ năng mềm; và nhóm Kỹ năng có thể được yêu cầu cho từng loại hình công việc cụ thể của BA.

Model to Generate Critical thinking

1. Nhóm Kỹ năng cốt lõi

Đây là nhóm kỹ năng bắt buộc phải có nếu như bạn muốn bước chân vào nghề Phân tích nghiệp vụ.

a) Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem-Solving Skills)

Các yêu cầu đến từ khách hàng là những yêu cầu cho một cơ hội hoặc một vấn đề mà khách hàng đang phải đối mặt. Khách hàng không tự giải được bài toán mà họ đang gặp phải vì thế họ phải nhờ đến công ty bạn, và hy vọng bạn và nhóm của bạn phân tích vấn đề và đưa ra các giải pháp nhằm giúp cho khách hàng có thể nắm được cơ hội hoặc giải quyết được vấn đề mà họ đang có.

Toàn bộ dự án là một giải pháp cho một vấn đề. Trong giải pháp đó nêu rõ vấn đề là gì, phạm vi và các lựa chọn giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề.

Với vai trò là chuyên viên phân tích nghiệm vụ, bạn phải tạo điều kiện để các bên liên quan hiểu rõ về vấn đề và các giải pháp bạn đưa ra. Bạn cũng đóng vai trò là cầu nối tạo điều kiện hỗ trợ nhóm kỹ thuật về các vấn đề của giải pháp và giúp nhóm kỹ thuật đàm phát về các giới hạn kỹ thuật khi cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu chung của cả khách hàng và nội bộ.

b) Kỹ năng giao tiếp (Communication Skills)

Chuyên viên phân tích kinh doanh phải là những nhà ngoại giao. Điều này đúng cho cả những chuyên viên mới vào nghề cũng như những chuyên viên phân tích nghiệp vụ dày dạn kinh nghiệm.

Trong hầu hết thời gian, chuyên viên phân tích nghiệp vụ phải giao tiếp với các bên liên quan để tư vấn, làm rõ các vấn đề và đạt được các thoả thuận trong yêu cầu và giải pháp.

Bạn phải là người có khả năng lắng nghe tích cực (Active Listening) – Lắng nghe và thấu hiểu, hiểu đúng thông điệp mà người khác muốn truyền tải.

Kỹ năng đặt câu hỏi cũng vô cùng quan trọng giúp hướng mọi người vào trực tiếp vấn đề để làm giảm thời gian tương tác.

Trong thế giới ngày nay, giao tiếp không dừng lại ở việc gặp trực tiếp (face-to-face). Bạn cũng cần phải trở thành một nhà ngoại giao giỏi trong môi trường ảo (thông qua các conference calls or web meetings).

c) Kỹ năng Tư duy phản biện (Critical Thinking Skills)

Thường đối với một vấn đề sẽ có nhiều giải pháp, vậy giải pháp nào là tối ưu nhất trong các giải pháp đó và vì sao?

Tư duy phản biện giúp bạn nêu quan điểm và bảo vệ quan điểm, sử dụng những bằng chứng phù hợp, tạo mối liên hệ giữa các ý, đánh giá, phân tích, tổng hợp, phân loại, so sánh, chỉ ra khó khăn và cách khắc phục.

Một người có tư duy phản biện tốt thường có thể đưa ra các phân tích của mình rõ ràng, mạch lạc, chính xác, thống nhất, ngắn gọn, phù hợp, có những giải thích và lý do phù hợp, khách quan, toàn diện và có chiều sâu.

Để có thể áp dụng kỹ năng này hiệu quả, bạn phải chuẩn bị thời gian để nghiên cứu vấn đề, lắng nghe nhu cầu các bên liên một cách thận trọng và chính xác. Đây chính là các nguyên liệu để bạn có thể đưa vào phương pháp.

Trong khi giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng suy nghĩ thấu đáo là kỹ năng cốt lõi để trở thành một chuyên viên phân tích nghiệp vụ tốt, những kỹ năng này không phải một sớm một chiều mà bạn có thể thành thạo được, nó đòi hỏi một quá trình thực tế.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ để bạn có thể bước chân vào nghề phân tích nghiệp vụ. Trong những phần tiếp theo của chủ đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các kỹ năng quan trọng khác.

Bạch Vân – APEX Global Corporation


APEX Global thường xuyên tổ chức khoá đào tạo về Business Analysis Professional. Bạn có thể tham khảo lịch đào tạo ở link Public Training Schedule. Hoặc đọc thêm các bài viết chuyên đề về kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, xu thế công nghệ,… liên quan đến CNTT ở link APEX Global News.

Để được tư vấn thêm về các khoá đào tạo của APEX Global, bạn hãy gọi hoặc email đến:  (+84-8) 62 718 187; info@apexglobal.com.vn