Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Offline Enterprise IT Governance Using COBIT 5

2016-12-15  (1353)

Offline “Enterprise IT Governance Using COBIT 5” là một trong những chủ đề nằm trong chuổi các sự kiện “Yes, I Can Share” được tổ chức bởi IT Leader Club. Chủ đề được chia bởi chuyên gia Đề Đoàn (anh cũng chính là một trong số nhiều giảng viên cơ hữa của Apex Global, và cũng là giảng viên của khoá đào tạo COBIT 5 Foundation, COBIT 5 Implement.

quan_tri_cntt_voi_cobit5

Tham gia chủ đề là các IT Manager, các chuyên gia CNTT, quản lý CNTT hoạt động trong cộng đồng IT Leader Club. Ngoài việc chia sẻ kiến thức của chủ đề, chuyên gia Đề Đoàn còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quản trị CNTT và hướng dẫn của Framework COBIT 5 để các nhà quản lý CNTT đưa ra cách tiếp cận phù hợp để quản trị CNTT hiệu quả.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi Offline: