Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Khai giảng khoá đào tạo ITIL 4 Leader Digital IT Strategy năm 2021

2021-12-01 

Vào lúc 08:30 AM ngày 1/12/2021. Apex Global tổ chức khai giảng khoá đào tạo uỷ quyền ITIL® 4 Leader Digital & IT Strategy thông qua hình thức virtual learning trên nền tảng Zoom. Khoá đào tạo sẽ diễn ra trong 5 ngày liên tiếp và tổ chức thi chứng chỉ quốc tế tương ứng ở ngày học cuối cùng.

Tham gia khoá đào tạo có 7 thành viên đến từ các đơn vị: Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT), Viettel Networks, Viettel Post (thành viên tập đoàn Viettel); Procter & Gamble (P&G); TTI Group. Các học viên đang đảm nhận các vai trò tại doanh nghiệp như: Giám đốc CNTT, Trưởng phòng CNTT, Chuyên viên chiến lược sản phẩm, Chuyên gia tư vấn CNTT.

ITIL® 4 Leader Digital & IT Strategy (DITS) là một khoá đào tạo mới của  ITIL 4, cũng là khoá đào tạo cao nhất trong hệ thống chứng chỉ của ITIL. Tại Việt Nam đây là khoá đào ITIL 4 DITS lần đầu tiên được tổ chức.

Khoá đào tạo Chiến lược số và Chiến lược CNTT (Digital & IT Strategy) được thiết kế đặc biệt dành cho quản lý cấp cao và lãnh đạo CNTT tập trung vào phát triển chiến lược một cách tổng thể.

Khoá đào tạo Chiến lược số và Chiến lược CNTT (ITIL 4 Leader Digital & IT Strategy)

Khoá đào tạo diễn ra trong 5 ngày học liên tiếp và giúp cho các nhà quản lý CNTT đạt được:

 • Ứng dụng các nguyên lý hướng dẫn của ITIL trong việc quyết định chiến lược số và chiến lược CNTT.
 • Hiểu và ứng dụng kiến thức làm sao sử dụng sức mạnh chiến lược số để làm đòn bẫy phản ứng lại sự gián đoạn của kỹ thuật số.
 • Hiểu được mối quan hệ giữa khái niệm chiến lược số và chiến lược CNTT, các thức quản trị hệ thống chuỗi dịch vụ để tạo ra giá trị cho cho doanh nghiệp.
 • Hiểu làm thế nào một tổ chức sử dụng chiến lược số và chiến lược CNTT để duy trì sự tồn tại trong môi trường bị gián đoạn do sự phát triển nhanh của kỹ thuật số gây ra.
 • Hiểu phương pháp luận tiếp cận thực hiện bởi kỹ thuật số và CNTT để đạt được các mục tiêu kinh doanh và vận hành hệ thống xuất sắc.
 • Hiểu về các rủi ro và cơ hội của chiến lược số và chiến lược CNTT.
 • Hiểu và ứng dụng các kỹ thuật, các bước thực hiện để xác định và đưa ra đề xuất một chiến lược số và chiến lược CNTT.
 • Hiểu và ứng dụng làm thế nào để triển khai chiến lược số, chiến lược CNTT tại doanh nghiệp.
 • Có đủ năng lực để thi chứng chỉ quốc tế ITIL 4 Leader – Digital & IT Strategy tại PeopleCert.org

Dẫn dắt khoá đào tạo uỷ quyền ITIL 4 DITS này là giảng viên uỷ quyền Đoàn Đức Đề. Ông là người được các chuyên gia của PeopleCert đào tạo và xác nhận đủ năng lực đứng lớp khoá đào tạo. Hành trình trở thành giảng viên uy quyền ITIL 4 DITS khá khắt khe và thách thức. Cùng với Apex Global ông đã đào tạo thành công 36 ITIL Expert, ITIL 4 Managing Professional và nhiều ITIL cấp độ Intermediate (từ năm 2016 đến năm 2021).

Khai giảng khoá đào tạo Chiến lược số và Chiến lược CNTT (ITIL 4 Leader Digital & IT Strategy)

Cách thức tổ chức lớp:

 • Trọng tâm khoá đào tạo chuyên sâu hướng vào “học để làm”. Giảng viên sẽ tương tác với học viên để đảm bảo học viên hiểu kiến thức ngay tại lớp.
 • Giảng viên khơi gợi và tương tác với học viên bằng các tình huống trong thực tiễn của học viên mang đến.
 • Học viên ứng dụng kiến thức vừa học vào giải các bài tập tình huống do giảng viên đưa ra ở nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau.
 • Học viên đưa ra hướng giải quyết và bảo vệ quan điểm trước giảng viên và học viên khác.
 • Giảng viên sẽ giải thích cách tiếp cận phù hợp nhất theo best practice ITIL.
 • Học viên thi chứng chỉ quốc tế ngay tại lớp. Điều này giúp học viên có thể tập trung vào công việc ngay sau khoá học kết thúc mà không bận tâm ôn thi.
 • Nội dung học bằng tiếng Anh, giảng viên tương tác bằng tiếng Việt thuận tiện cho học viên tương tác.

Điều kiện để tổ chức lớp học ITIL chuyên sâu:

 • Học với giáo trình được PeopleCert phê duyệt.
 • Học với giảng viên quốc tế được PeopleCert cấp phép. 
 • Học với trung tâm đào tạo ITIL uỷ quyền. Hiện tại Apex Global là đơn vị uỷ quyền duy nhất tại Việt Nam được cấp giấy phép này.


APEX Leaning Development Content Team