Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Khai giảng Khóa đào tạo ITIL ®4 Foundation cho Viettel Networks

2020-11-30  (507)

Ngày 30/11/2020 vào lúc 8h30,  Apex Global phối hợp với Tổng công ty Mạng lưới Viettel (hay còn gọi là Viettel Networks) tổ chức Khai giảng khoá đào tạo “ITIL® 4 FOUNDATION”. Khoá đào tạo được tổ chức trong 3 ngày liên tiếp với giảng viên Đoàn Đức Đề tại Học viện Viettel ở Thôn 6, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Viettel Networks đã từng mời APEX Global đạo tạo khóa ISO 20000 vào tháng 05/2020 và kết quả khóa học đã được Viettel Networks áp dụng thực tế, cho ra những thành công nhất định trong dự án. Đến cuối năm 2020, Viettel Networks tiếp tục phối hợp với APEX Global đào tạo khóa ITIL 4 Foundation cho các thành viên Viettel Networks.

Tham gia khóa đào tạo gồm 24 thành viên đến từ nhiều phòng ban khác nhau như Kỹ thuật, CNTT, Kiểm soát chất lượng,…

Nội dung 3 ngày học workshops giúp học viên đạt được :

  • Hiểu các khái niệm chính của quản lý dịch vụ ITIL.
  • Hiểu cách các nguyên tắc hướng dẫn của ITIL có thể giúp một tổ chức áp dụng và điều chỉnh quản lý dịch vụ CNTT.
  • Hiểu bốn khía cạnh của việc quản lý dịch vụ theo ITIL.
  • Hiểu mục đích và các thành phần của hệ thống giá trị dịch vụ ITIL, các hoạt động của chuỗi giá trị dịch vụ và cách chúng kết nối với nhau.
  • Hiểu các khái niệm chính của cải tiến dịch vụ liên tục.
  • Tìm hiểu các practice ITIL khác nhau và cách chúng đóng góp cho các hoạt động chuỗi giá trị.
  • Trang bị đủ kiến thức thi chướng chỉ quốc tế ITIL 4 Foundation

Khóa học được dẫn dắt bởi Chuyên gia Đoàn Đức Đề. Ông là chuyên gia tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng hệ thống ITSM ở các doanh nghiệp lớn, tập đoàn. Ông cũng là giảng viên ủy quyền đào tạo ITIL các cấp độ (từ Foundation đến ITIL Expert, ITIL Managing Professional), ông là người duy nhất ở Việt Nam có chứng nhận. Ông đã phối hợp với Apex Global đào tạo thành công 17 ITIL Expert trong năm 2018, 2019 và tiếp tục chương trình 2020.

APEX Learning Content Development Team