Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Sự khác biệt giữa Risk và Issue là gì?

2016-11-30  (8565)

Có một câu hỏi mà tôi thường nhận được mỗi khi bắt đầu giảng về Risk trong chương trình đào tạo “Sự khác biệt giữa Risk và Issue là gì?” của các khoá đào tạo quản lý dự án CNTT, phân tích nghiệp vụ. Khi nghe qua câu hỏi thì bạn sẽ nghĩ là câu trả lời rất đơn giản nhưng thực tế thì không phải như vậy. Câu hỏi của bạn chỉ rõ ràng khi câu trả lời bao hàm được sự khác nhau trong cách xác định, quản lý và giải quyết chúng.

su-khac-biet-giua-risk-va-issue

Risk (hay tạm dịch là Rủi ro)

Theo định nghĩa trong BABOK v3 (phiên bản mới nhất của viện IIBA) thì “Risk is the effect of uncertainty on the value of a change, a solution, or the enterprise.” Tạm dịch là “Rủi ro là ảnh hưởng của việc không chắc chắn về giá trị của một sự thay đổi, một giải pháp, hoặc doanh nghiệp.” Nhưng rủi ro chưa thật sự diễn ra.

Risk thường đến trong bối cảnh của một sự thay đổi mà một doanh nghiệp muốn thực hiện. Sự thay đổi trên quy trình, hệ thống hiện tại hoặc chiến lược, quy trình, hệ thống mới. Risk có cũng có thể tồn tại bên ngoài hệ thống.

Ví dụ như:  Doanh nghiệp tính chi phí cho một sản phẩm mới với nhiều thay đổi có thể có tạo ra ảnh hưởng không tốt trên thị trường và khách hàng.

Một số rủi ro kinh doanh có thể phát sinh bao gồm:

 • Rủi ro chiến lược: đe dọa các kế hoạch chiến lược của tổ chức khi tiến hành kinh doanh
 • Rủi ro hệ thống: có thể trình diễn các lỗi ngoài ý muốn hoặc các khiếm khuyết, sai sót vào một giải pháp phần mềm
 • Rủi ro quy trình: có thể làm gián đoạn công việc kinh doanh hằng ngày
 • Rủi ro của việc tuân thủ quy định: có nguy cơ xung đột với các quy định của luật pháp
 • Rủi ro an ninh: đe dọa sự an toàn mạng máy tính của bạn, gây ra thất thoát dữ liệu
 • Rủi ro tài chính: có thể khiến các tổ chức bị mất tiền

Những rủi ro có thể phát sinh trong dự án, bao gồm:

 • Rủi ro nhân sự: thay đổi nhân sự của dự án có thể tạo ra nguyên nhân làm cho dự án không hoàn thành đúng thời hạn
 • Rủi ro về sự thiếu hợp tác của các bên liên quan: có thể gây ra sự chậm trễ trong việc phê duyệt tài liệu hoặc thời gian nghiệm thu dự án
 • Rủi ro về công nghệ có thể gây ra xung đột với cơ sở hạ tầng đang có, …

Quản lý rủi ro

Bạn là một Project Manager – PM hoặc Business Analyst – BA, bạn cần phải quan tâm đến rủi ro bởi vì chúng có thể gây hại, thất thoát cho doanh nghiệp hoặc dự án của bạn. PM và BA đóng vai trò quan trọng trong việc xác định những rủi ro suốt vòng đời của dự án. Bạn cần phải luôn chú ý đến Risk log để theo dõi:

 • Khả năng rủi ro sẽ xảy ra
 • Mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của các rủi ro đó nếu nó xảy ra
 • Chiến lược để vừa ngăn ngừa các nguy cơ xảy ra
 • Xác định chủ sở hữu của các rủi ro và chiến lược giảm nhẹ của nó nếu rủi ro xảy ra.

Đọc thêm: Xác định Risk cho dự án

Làm thế nào để xác định issue?

Issue là Risk đã xảy ra và trở thành một vấn đề cần giải quyết . Trong khi Risk là những nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai, Issue là những gì bạn nhận được khi một Risk đã hoặc đang thực sự xảy ra.

Nguyên nhân thứ hai của Issue là những mâu thuẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là trong gian đoạn đầu của dự án. Ví dụ, PM và BA có thể không tiến hành một dự án do các bên liên quan đã không được giải quyết những bất đồng giữa họ về yêu cầu nghiệp vụ mà họ đã tuyên bố.

Trong khi một điều kiện để issue phát sinh là dựa trên Risk được xác định trước, nhưng đó không phải là điều kiện luôn luôn đúng. Đôi khi issue có thể xảy ra mà không cần điều kiện phát sinh từ Risk. Là một PM hoặc BA chuyên nghiệp phải luôn được chuẩn bị sẵn sàng để có thể giải quyết một issue cho dù nó đã được dự đoán trước hay không.

Quản lý các Issue

Khi một nhà phân tích kinh doanh hoặc các bên liên quan xác định được issue, thì dự án cần phải thực hiện các bước cần thiết để giải quyết nó. Việc ghi nhận issue cũng được nghi lại tương tự như risk log, BA hoặc PM có thể giữ issue log luôn cập nhật thường xuyên và được theo dõi:

 • Giải thích đủ rõ về cho các issue
 • Mức độ nghiêm trọng của issue
 • Độ ưu tiên giải quyết issue với các issue đã được xác định khác
 • Mô tả các chiến lược / kế hoạch để giải quyết issue
 • Trách nhiệm giải quyết issue của đội dự án hoặc các bên liên quan

Đọc thêm: Kỹ thuật phân tích nguyên nhân gốc rễ vấn đề

Một lần nữa, các nhà phân tích kinh doanh và quản lý dự án đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định và giải quyết issue bởi vì nếu không làm như vậy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh hoặc dự án.

Cho dù đó là một Risk hay một Issue, thì đây là thách thức lớn cho khả năng của nhà phân tích kinh doanh hoặc nhà quản lý dự án, nhanh chóng làm việc với các bên liên quan để tìm hướng giải pháp cho vấn đề.

-APEX Global Content Development Team-