Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Hình ảnh khoá Đào tạo Agile Project Management Professional tháng 03 2017

2017-07-27  (1032)

Ngày 2/3/2017, Apex Global bế giảng Khóa đào tạo Agile Project Management Professional tại HCM. Học viên tham gia khoá đào tạo là cán bộ quản lý dự án (Project Manager), chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst), Trưởng bộ phận, trưởng nhóm, đến từ Ngân hàng quốc tế VIB, công ty Hóa Tam, FPT Software.

Sau 3 ngày workshop cùng nhau, khoá đào tạo Agile Project Management Professional đã kết thúc thành công. Hầu hết học viên đã đánh giá chất lượng khoá đào tạo ở mức 4 (very good) và mức 5 (Excellence) Đây là hai thang cao nhất trong 5 thang điểm đánh giá kết quả đào tạo ở Apex Global. Ngoài lý hiểu rõ lý thuyết chuẩn về Agile Method, Scrum Frameworks, các nguyên lý phát triển phần mềm, học viên được thực hành các bài tập workshop với nhau ngay tại lớp.

Khoá đào tạo kết thúc thành công ngoài mong đợi của học viên. Dưới đây là một vài hình ảnh về hoạt động của lớp học:

« 1 of 2 »