Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Chiêu sinh khóa đào tạo Professional It Management – Online Virtual Class tháng 9

2021-08-10  (243)

Tham gia khóa đào tạo này bạn học được gì?

MỤC ĐÍCH
– Khóa đào tạo Quản lý CNTT thực tế cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và các tình huống quản lý thực tế điển hình với các công cụ được giảng viên hướng dẫn chi tiết.
– Khóa học phát triển với chuỗi hội thảo nhằm giúp người tham gia áp dụng kiến thức và kỹ thuật để giải quyết nghiên cứu điển hình.
AI NÊN HỌC?
• IT Manager
• IT Operation Manager,
• Infrastructure Manager
• Security Manager
• Program Manager / Software
• Development Manager
• IT Service Manager

Khóa đào tạo Professional It Management - Online Virtual Class tháng 9

Khóa đào tạo Professional It Management – Online Virtual Class tháng 9
GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC
– Trang thiết bị kiến thức, đầy đủ về CNTT quản lý.
– Hiểu và thực hành leadership hiệu quả với các đối tác liên quan. Nâng cao các kỹ năng lãnh đạo, quản lý tổ chức, con người, công nghệ, chính sách, hoạt động hàng ngày.
– Xây dựng định hướng và dự án chiến lược CNTT đi với chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Hiểu cách áp dụng phương pháp quan lý dự án để lên kế hoạch, kiểm soát kết quả của dự án CNTT
– Hiểu về các chức năng của một bộ phận CNTT, công việc, nhiệm vụ của một đứng đầu bộ phận CNTT và các năng lực cần có để hoàn thành công việc của người đứng đầu CNTT, hiểu mô hình chiến lược của kinh doanh và bộ phận kinh doanh cần gì từ CNTT
– Thực hành phát triển chiến lược CNTT để đáp ứng chiến lược kinh doanh và thực hành xây dựng cơ cấu tổ chức bộ phận CNTT để đáp ứng chiến lược CNTT
– Hiểu và thực hành cách xác định tài sản CNTT, cách quản lý và giảm thiểu rủi ro trong việc đầu tư, vận hành và hoạch định, và phát trển tài năng cho bộ phận CNTT, hoạch định ngân sách hàng năm, hoặc ngân sách cho dự án và ngồi đánh giá với tài chính
– Hiểu và nâng cấp khả năng xây dựng bộ phận CNTT, phát triển con người, phát triển hệ thống quy trình, chọn lựa công nghệ, tổ chức Service Desk,… để kiểm soát hoạt động CNTT đạt hiệu quả

Thông tin khóa học Professional IT Management
– Ngày học: 30  tháng 9 & 1-2-3 tháng 10,2021
– Thời gian: 08:30am – 05:00pm
– Trainer: Chuyên gia Đoàn Đức Đề.
– Hình thức: Zoom Platform

Anh/chị quan tâm đến khóa học hãy liên hệ trực tiếp nhé:
– Phone: 0703 050 742 (Ms.Thảo)
– Mail: it.training5@apexglobal.com.vn
– Website: www.apexglobal.com.vn