Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Chiêu sinh Khoá đào tạo ITIL 4 Strategist – Direct, Plan and Improve – DPI

2020-11-11  (669)

Khoá đào tạo chuyên sâu DPI là khoá cuối cùng nằm trong chương trình đào tạo ITIL Expert Programme 2020 do Apex Global tổ chức.

Khoá đào tạo chuyên sâu giúp cho các nhà quản lý CNTT dễ dàng có một cách tiếp cận tốt theo best practice ITIL để xây dựng hệ thống quản trị Công Nghệ Thông Tin đáp ứng tốt bài toán dịch chuyển số trong doanh nghiệp. Khoá đào tạo cung cấp cho học viên một nền tảng kiến thức và các hướng dẫn thực hành chuyên sâu:

 • Hiểu các khái niệm nền tảng về định hướng (Direction), Kế hoạch (Plan) và Cải tiến (Improvement) trong việc xây dựng hệ thống quản lý CNTT theo hướng dịch vụ.
 • Hiểu được đầu đủ về phạm vi của định hướng, kế hoạc và làm sao sử dụng các nguyên tắc, phương pháp để lên kế hoạch cho:
  • Học cách để casecade mục tiêu quản lý và yêu cầu.
  • Học cách định nghĩa chính sách quản lý hiệu quả, các thức để kiểm soát và hướng dẫn thực hiện.
  • Học cách để thực hiện trao quyền ra quyết định ở các cấp độ khác nhau.
  • Hiểu được sự quan trọng của vai trò quản trị, cách thức kiểm soát rủi ro, các thức đánh giá tuân thủ và tích hợp cúng lại với nhau trên một hệ thống cung cấp dịch vụ (SVS).
 • Khám khá làm thế nào để sử dụng các nguyên tắc hướng dẫn và các phương pháp để nâng cao hoạt động cải tiến liện tục trên hệ thống:
  • Học cách làm thế nào để sử dụng mô hình cải tiến định kỳ của ITIL để thực hiện cải tiến hệ thống dịch vụ trong doanh nghiệp.
  • Học cách làm thế nào để xác định mục tiêu đánh giá, yêu cầu chuyển giao, các điều kiện để đưa ra một hướng tiếp cận đánh giá hệ thống một cách hiệu quả.
  • Học cách làm thế nào để định nghĩa và sắp xếp độ ưu tiên cho các outcomes.
  • Học cách làm thế nào để xây dựng, chứng minh, và thuyết phục giá trị từ Business Case cho quản lý cấp cao.
  • Học cách làm thế nào để thực hiện đợt xem xét cải tiến và tích hợp vào hệ thống quản lý giá trị xuyên suốt hệ thống.
 • Khám khá làm thế nào để sử dụng các nguyên tắc quan trọng để quản lý thay đổi trên tổ chức hướng tới:
  • Xác định và quản lý sự tham gia của các thành viên liên quan.
  • Học cách làm thế nào để xác định các kênh phản hồi và giao tiếp hiệu quả từ khác hàng đầu cuối đến các thành viên tham gia cung cấp giá trị cho khách hàng.
  • Học cách thực hiện tích hợp hệ thống xuyên suốt chuỗi giá trị dịch vụ.
 • Hiểu được làm thế nào để sử dụng các nguyên tắc, phương pháp để thực hiện đo lường, tổ chức hệ thống báo cáo, lên kế hoạch, định hướng và thực hiện cải tiến:
  • Hiểu được sự khác biệt của chuỗi giá trị với practice.
  • Hiểu được làm sao để kế hợp chuỗi giá trị dịch vụ với các practice phù hợp để tạo ra sự sức mạnh của hệ thống.
  • Hiểu được cách thức tổ chức quản trị (Governance) và chọn lựa các kỹ thuật phù hợp để triển khai trong hệ thống quản lý dịch vụ.
 • Trang bị những kiến thức cần thiết để đạt được chứng chỉ giá giá đối với người quản lý CNTT là the ITIL Managing Professional (MP) Certificate hay ITIL Strategic Leader (SL) Certificate.

Khoá đào tạo phù hợp cho một số nhà quản lý CNTT cụ thể:

 • All IT Professionals
 • IS/IT Manager
 • IT Service Manager
 • ITSM Consultants
 • Change Manager, Delivery Manager, MIS Manager
 • IT Project Manager
 • IT Architect, System Architect, Enterprise Architect
 • Business Process Analyst, Business Analyst
 • Service Desk Manager, IT Operation Manager
 • IT Director, Head of IT
 • CIO/CTO
 • Những ai muốn đạt được chứng chỉ quốc tế ITIL® Strategist – Direct, Plan and Improve Certificate

Cách thức tổ chức lớp:

 • Trọng tâm khoá đào tạo chuyên sâu hướng vào “học để làm”. Giảng viên sẽ tương tác với học viên để đảm bảo học viên hiểu kiến thức ngay tại lớp.
 • Giảng viên khơi gợi và tương tác với học viên bằng các tình huống trong thực tiễn của học viên mang đến.
 • Học viên ứng dụng kiến thức vừa học vào giải các bài tập tình huống do giảng viên đưa ra ở nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau.
 • Học viên đưa ra hướng giải quyết và bảo vệ quan điểm trước giảng viên và học viên khác.
 • Giảng viên sẽ giải thích cách tiếp cận phù hợp nhất theo best practice ITIL
 • Học viên thi chứng chỉ quốc tế ngay tại lớp. Điều này giúp học viên có thể tập trung vào công việc ngay sau khoá học kết thúc mà không bận tâm ôn thi
 • Nội dung học bằng tiếng Anh, giảng viên tương tác bằng tiếng Việt thuận tiện cho học viên tương tác.

Điều kiện để tổ chức lớp học ITIL chuyên sâu:

 • Học với giáo trình được PeopleCert phê duyệt
 • Học với giảng viên quốc tế được PeopleCert cấp phép. Giảng viên Đoàn Đức Đề là người duy nhất ở Việt Nam được cấp phép đào tạo các cấp độ chuyên sâu, Intermediate, Advance (ITIL Expert), Specialist, và Strategist
 • Học với trung tâm đào tạo ITIL uỷ quyền. Hiện tại Apex Global là đơn vị uỷ quyền duy nhất tại Việt Nam được cấp giấy phép này. Năm 2018, 2019 Apex Global đã phối hợp với giảng viên Đoàn Đức Đề đào tạo thành công 17 ITIL Expert

Tải Brochure của chương trình ở link: http://tiny.cc/ITILExpertProgram

Thời lượng đào tạo: 5 ngày từ 20/11/2020 đến 24/11/2020 (08:30 am – 05:00 pm)

Địa điểm học: Tp. Đà Lạt

👉 Thông tin liên hệ:
📩 info@apexglobal.com.vn
📲 Mr. Cao: 0963801047

Thông tin tham khảo:
Việt Nam lần đầu đào tạo chuyên gia ITIL Expert https://ictnews.vn/cntt/viet-nam-lan-dau-dao-tao-chuyen-gia-itil-expert-176634.ict

Chuyên gia CMC SISG đạt chứng chỉ cao nhất cho đội ngũ quản lý CNTT https://ictnews.vn/cntt/chuyen-doi-so/chuyen-gia-cmc-sisg-dat-chung-chi-cao-nhat-cho-doi-ngu-quan-ly-cntt-175136.ict

Apex Global đã đào tạo thành công 9 ITIL Expert năm 2019

http://www.apexglobal.com.vn/apex-global-da-dao-tao-thanh-cong-9-itil-expert-nam-2019/