Hotline

0963 801 047
APEX Global Education
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Category: Technology News

Workshop – Finance for IT Manager
Workshop – Finance for IT Manager
2019-11-12  (549)

Ngày nay, các vai trò IT Manager, IT Director (hoặc cả CIO) làm việc với Giám đốc tài chính – CFO một cách thường xuyên để lên kế hoạch dự án, duyệt ngân sách dự án, vận hành hệ thống CNTT. Có những thách thức lớn để cùng phối hợp với nhau, chẳng hạn như: […]

Read more
Xu hướng quản trị nhân sự trong thời kỳ CMCN 4.0
Xu hướng quản trị nhân sự trong thời kỳ CMCN 4.0
2019-06-12  (570)

Theo nghiên cứu của Deloitte (Deloitte’s fifth annual Global Human Capital Trends report and survey), ảnh hưởng của CMCN4.0 và sự xuất hiện của thế hệ Z trong lực lượng lao động đã tạo nên những xu hướng mới trong quản trị nhân sự. 10 xu hướng của quản trị nhân sự dưới ảnh hưởng […]

Read more
[OCD] Hội thảo: Số hóa quản trị doanh nghiệp – xu hướng và kinh nghiệm tốt
[OCD] Hội thảo: Số hóa quản trị doanh nghiệp – xu hướng và kinh nghiệm tốt
2019-06-01  (609)

Vấn đề chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp (Business Digital Transformation) tuy đã được nhắc tới nhiều trong bối cảnh bùng nổ Cách mạng Công nghiệp 4.0 gần đây nhưng chưa được hiểu sâu sắc và có định hướng thực thi rõ ràng đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Hiểu rõ tầm […]

Read more
Phần mềm quản lý tích hợp- phần tất yếu của DN hiện đại
Phần mềm quản lý tích hợp- phần tất yếu của DN hiện đại
2019-05-27  (627)

Theo Giám đốc Điều hành Công ty Tư vấn Quản lý OCD, hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp không thể tiếp tục vận hành mà không có một hệ thống phần mềm quản lý tích hợp. Triển khai cuốn chiếu các cấu phần Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp gồm nhiều […]

Read more
Đối mặt với cách mạng công nghiệp 4.0 doanh nghiệp nên làm gì?
Đối mặt với cách mạng công nghiệp 4.0 doanh nghiệp nên làm gì?
2019-04-19  (753)

Chúng ta nghe nói quá nhiều về cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và ảnh hưởng của nó đối với doanh nghiệp, nhưng ít có tài liệu hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp nên làm gì để không bỏ lỡ, không nằm ngoài giai đoạn phát triển quan trọng này. Chuyển đổi số là gì? […]

Read more