Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Business Analyst & Functional Analyst có thể tạo ra sự khác biệt

2016-03-12  (2981)

Thật dễ dàng để xác định các nhà phân tích kinh doanh (IT Business Analyst – BA) trong một nhóm dự án phần mềm, nhưng không phải ai cũng biết những trách nhiệm của mình đang có. Để làm sáng tỏ về vấn đề này, chúng tôi ngồi xuống với nhân viên phân tích nghiệp vụ của chúng tôi và yêu cầu họ giúp chúng tôi hiểu rõ đâu là vai trò của họ và tại sao họ có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại là gì?

Business Analysts & Functional Analysts Can Make the Difference1

1) Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Một nhà phân tích kinh doanh là gì? Làm thế nhận biết sự điểm khác với vai trò của một nhà phân tích chức năng (Functional Analyst – FA)?

Đơn giản chỉ là: các nhà phân tích kinh doanh có các bức tranh lớn trong tâm trí, trong khi các nhà phân tích chức năng tập trung vào chi tiết.

Các nhà phân tích kinh doanh là khả năng phân tích kinh doanh của khách hàng từ mọi quan điểm (quy trình, tài chính, tổ chức) và anh ấy xác định các vấn đề và cơ hội trong khi đề xuất giải pháp để giải quyết chúng.

Các nhà phân tích kinh doanh nghĩ rằng trong điều kiện của các quá trình kinh doanh, và các giải pháp không phải là luôn luôn là một phần mềm ứng dụng. Họ thảo luận về các giải pháp với các khách hàng và đảm bảo rằng nó được tương thích với tầm nhìn của doanh nghiệp.

Nếu giải pháp là một ứng dụng phần mềm, sau đó các giai đoạn tiếp theo là phân tích các yêu cầu kỹ thuật, hay các yêu cầu chức năng, được xác định bởi các khách hàng cùng với các nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh. Đây là nơi mà vai trò của phân tích chức năng mới bắt đầu.

Với khách hàng có tầm nhìn, các nhà phân tích kinh doanh dịch nó thành các nhu cầu kinh doanh/các mục tiêu, trong khi các nhà phân tích chức năng làm cho chắc chắn rằng yêu cầu này là phù hợp với mục đích chung của hệ thống (FA định nghĩa các yêu cầu một cách chính xác).

Các nhà phân tích kinh doanh cũng có thể đóng vai trò của một nhà phân tích chức năng sau khi giải pháp được xác định và thoả thuận với khách hàng. Ở một số doanh nghiệp, sự kết hợp hai vai trò phụ thuộc vào chi tiết cụ thể của mỗi dự án.

2) Các vai trò và công việc của một BA là gì?

Vai trò của một nhà phân tích kinh doanh là khá phức tạp, kéo theo những điều sau đây:

 • Tăng giá trị kinh doanh của khách hàng bằng cách tìm cách để cải thiện các chức năng hiện có;
 • Hiểu biết các hệ thống mới bằng trực giác và vạch lại các quy tắc mà làm cho một hệ thống làm việc theo cách thống nhất;
 • Có một cái nhìn tổng quan về các giải pháp;
 • Theo dõi các thông số kỹ thuật của dự án (nó là bug hoặc một tính năng mới hoặc thay đổi?) và tài liệu hoá các thông số kỹ thuật để dễ dàng lấy xác nhận;
 • Chia sẻ kiến ​​thức nghiệp vụ kinh doanh và giúp đội dự án (bao gồm cả chủ sản phẩm – Product Owner) đưa ra các quyết định đúng đắn;
 • Tạo thuận lợi cho việc giao tiếp giữa các nhóm dự án và chủ sản phẩm; giúp đội dự án làm rõ các mục tiêu mơ hồ và xác định phạm vi rõ ràng của dự án;
 • Trong các tình huống xung đột giữa các khách hàng / Chủ sản phẩm và đội dự án, anh ấy có thể duy trì trung lập / cân bằng và thấy cả hai mặt của các đối số.

Người ta nói rằng một nhà phân tích kinh doanh thích thú lúc bắt đầu hơn lúc kết thúc dự án, bởi vì những nỗ lực lớn thường dành cho giai đoạn khởi xướng dự án.

3) Có thể, và nếu có, nên, một nhà phân tích kinh doanh đóng vai trò của các chủ sở hữu sản phẩm?

Vâng, các nhà phân tích kinh doanh có thể là một Chủ sản phẩm trong một dự án Agile. Trong thực tế, tại công ty chúng tôi, chúng tôi đã có dự án khi các nhà phân tích kinh doanh là một PO được uỷ nhiệm, người được người được biên chế hỗ trợ cho các nhà phát triển 24/7. Đó có phải là thiết lập lý tưởng? Nó không thường xuyên, nhưng nó phụ thuộc vào bối cảnh của từng dự án.

4) Một nhà phát triển – Developer hoặc một kiểm thử – Tester cũng có thể đảm nhận vai trò nhà phân tích kinh doanh?

Các ứng cử viên lý tưởng cho một vai trò nhà phân tích kinh doanh là nhà phát triển và những nhà kiểm thử, những người muốn quay lại để tìm một hướng đi mới, và xem bức tranh lớn.

Như vậy, các nhà phân tích kinh doanh cũng có thể có vai trò khác nhau trong công ty. Nó phụ thuộc vào chi tiết cụ thể của dự án cho dù một nhân viên toàn thời gian đã được phân bổ như là một nhà phân tích kinh doanh hay không. Tuy nhiên, các nhà phân tích kinh doanh tốt cần phải có những kỹ năng cụ thể để có thể thực hiện công việc của họ:

 • Kỹ năng giao tiếp tốt: Họ phải nói chuyện với các lãnh đạo, nói chuyện với người làm nghiệp vụ – chẳng hạn như trưởng bộ phận nghiệp vụ, người dùng cuối với một ngôn ngữ “phổ biến” phù hợp với từng đối tượng, để họ có thể hiểu những gì các phần mềm phải làm, quá trình phát triển và chi tiết quan trọng khác;
 • Có tư duy hệ thống, một sự hiểu biết tốt về cách mọi thứ được tích hợp trong hệ thống (từ một góc nhìn của chức năng);
 • Có khả năng tạo ra giá trị công thêm cho khách hàng bằng cách tinh giản quy trình kinh doanh của khách hàng;
 • Khả năng học hỏi nhanh, cởi mở để tìm hiểu về các ngành công nghiệp khách hàng khác nhau. Bằng cách kết hợp thông tin đó với chuyên môn chuyên nghiệp của mình, BA có thể sắp xếp các yêu cầu của khách hàng với những gì họ thực sự cần để thành công trong ngành công nghiệp của họ.

5) Liệu các nhà phân tích kinh doanh cần phải có kiến ​​thức kỹ thuật? Người ấy phải là một chuyên gia trong ngành công nghiệp của khách hàng?

Mặc dù các nhà phân tích kinh doanh không viết những dòng mã máy tính, vai trò của họ đòi hỏi hiểu biết về kiến ​​thức kỹ thuật ở mức chung. Họ có khả năng thảo luận về phương pháp tiếp cận kiến ​​trúc hệ thống khi họ đề xuất một giải pháp phần mềm cho các chủ sở hữu sản phẩm và khách hàng.

Về câu hỏi thứ hai – những điều khá rõ ràng: càng có nhiều nhà phân tích kinh nghiệm hay có kiến ​​thức kinh doanh trong ngành công nghiệp của khách hang thì các giải pháp tốt hơn và toàn diện hơn sẽ dễ tìm thấy. Nếu họ thiếu kinh nghiệm trong một ngành công nghiệp nào đó, một loạt các cuộc họp với các bên liên quan – chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý dự án của khách hàng, người dùng cuối,… sẽ giúp họ bắt đầu đúng dự án.

6) Làm thế nào các nhà phân tích kinh doanh có thể sẵn sàng hành động để xây dựng mối quan hệ của họ với khách hàng?

Chủ động luôn được chào đón nhiều hơn trong vai trò một nhà phân tích kinh doanh. Đặc điểm này giúp anh ta hoặc cô ta xác định nhu cầu mới – mà thường không liên quan đến dự án đã xác định phạm vi, hoặc có thể phải thêm vào các chức năng mới cho giải pháp.

7) Tại sao các công ty phần mềm nên có các nhà phân tích kinh doanh trong đội ngũ?

Các công ty nên xem các nhà phân tích kinh doanh là một lợi thế cạnh tranh trong ba cách:

Đầu tiên, một Agile Team với một nhà phân tích kinh doanh (và nhà phân tích chức năng) tạo ra một nhóm có khả năng làm việc nhanh hơn và với một mức độ cao hơn làm việc độc lập. Điều này được chuyển thành ít “chú ý” cần thiết từ các chủ sở hữu sản phẩm; nhóm dự án là có thể giải quyết một số vấn đề nội bộ mà không cần phải chờ đợi cho cuộc họp tiếp theo với chủ sở hữu sản phẩm. Trong những trường hợp này, các nhà phân tích kinh doanh thực chất là một “người được uỷ quyền cho sở hữu sản phẩm”.

Thứ hai, với một nhà phân tích kinh doanh trên tàu, chủ sở hữu sản phẩm dịch chuyển thành một cầu nối đối thoại với các đội. Các PO không đưa ra mệnh lệnh yêu cầu, mà anh ta đang thảo luận chúng với đội dự án. Cùng nhau họ phác thảo được những vấn đề có thể, và họ có thể thực hiện bằng cách chủ động cung cấp các giải pháp.

Thứ ba, các nhà phân tích kinh doanh là keo gắn kết gắn kết các thành viên trong đội dự án. Tại công ty chúng tôi, chúng tôi xây dựng nhóm Agile team trong đó thường BA cũng là Scrum Master. Các BA hiểu được mức độ phức tạp khác nhau của toàn bộ hệ thống, khiến BA trở thành thành viên lý tưởng của nhóm để đưa ra các đề xuất Product Owner hướng dự án nên đi và phối hợp nhóm theo hướng đó.

Thế giới đang dần trở nên phẳng hơn với các xu thế hội nhập, sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Các chủ doanh nghiệp nhận thức rõ điều này, chỉ có khác biết, hiệu quả mới có thể giúp doanh nghiệp phát triển mạnh. Và vai trò của Business Analyst đang được trọng dụng nhiều hơn và đang mang nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp.

The APEX Training Content Team

(nguồn qubiz.com)

APEX Global thường xuyên tổ chức khoá đào tạo về Business Analysis Professional. Bạn có thể tham khảo lịch đào tạo ở link Public Training Schedule. Hoặc đọc thêm các bài viết về phân tích nghiệp vụ của chúng tôi ở tag Business Analysis, hoặc phát triển yêu cầu kỹ thuật ở tag Requirement Engineering. Để được tư vấn thêm về khoá đào tạo bạn hãy gọi vào số điện thoại (+84-8) 6271 8187 hoặc email đến info@apexglobal.com.vn