Hotline

0963 801 047
Apex Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Brainstorming – Kỹ thuật thúc đẩy tư duy sáng tạo để giải quyết một vấn đề

2016-06-06  (9255)

Bạn có thường xuyên sử dụng kỹ thuật Brainstorming để giải quyết một vấn đề? Rất có thể là bạn đã sử dụng ít nhất một lần, nhưng nhiều khi bạn không nhận ra bạn đã sử dụng kỹ thuật này.

Trong nhiều thập kỷ qua, con người đã sử dụng kỹ thuật Brainstorming (hay còn gọi là kỹ thuật động não) để tạo ra các ý tưởng, từ đó đưa ra các giải pháp sáng tạo cho một vấn đề. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng kỹ thuật Brainstorming một cách chính xác để đạt được kết quả tốt nhất.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về mục đích của Brainstorming, và các bước sử dụng kỹ thuật.

brainstorming_dong nao

1) Mục đích của Brainstorming

Brainstorming là kỹ thuật thúc đẩy tư duy sáng tạo để giải quyết một vấn đề. Mục đích của Brainstorming là để tạo ra các ý tưởng mới, và từ đó lấy các ý tưởng cho các hoạt động phân tích xa hơn.

Brainstorming là một kỹ thuật nhằm tạo ra một tập hợp rộng hoặc đa dạng các tuỳ chọn. Nó được dùng để trả lời các câu hỏi cụ thể như:

 • Những tuỳ chọn nào có sẵn để giải quyết vấn đề đang gặp phải?
 • Các yêu tố nào đang kiềm hãm nhóm di chuyển về phía trước với các tiếp cận hoặc chọn lựa mới?
 • Điều gì là nguyên nhân gây chậm trễ hoạt động “A”?
 • Nhóm có thể làm gì để giải quyết vấn đề “B”?

Brainstorming hoạt động bằng cách tập trung vào một chủ đề hoặc một vấn đề đang gặp phải, và rồi sau đó thảo luận đến các giải pháp có thể thực thi được. Kỹ thuật này áp dụng tốt nhất với một nhóm, bởi vì sẽ giúp khai thác kinh nghiệm và sự sáng tạo cùng nhau từ tất cả các thành viên trong nhóm. Để nâng cao tính sáng tạo, các thành viên tham dự được khuyến khích sử dụng các cách nhìn mới về các sự vật và tự do liên tưởng với bất kỳ hướng nào. Khi tạo điều kiện đúng, Brainstorming có thể trở nên vui vẻ, hấp dẫn và cực kỳ sáng tạo.

Brainstoming Process 1

2) Các bước thực hiện Brainstorming

Bước 1: Chuẩn bị

 • Phát triển một định nghĩa rõ ràng và vắn tắc cho những vấn đề đang quan tâm
 • Xác định một giới hạn thời gian cho nhóm tạo các ý tưởng, với các nhóm có nhiều thành viên thì cần nhiều thời gian hơn
 • Xác định người điều phối và các thành viên tham dự cho phiên làm việc. Mục tiêu hướng đến cho một nhóm sáu đến tám người tham dự, người mà có nền tảng và nhiều kinh nghiệm liên quan đến chủ đề
 • Thiết lập kỳ vọng với những người tham dự và lấy được sự đồng thuận của họ để hỗ trợ cho quá trình
 • Thiết lập các điều kiện cho qúa trình đánh giá và các tiêu chí xếp hạng cho các ý tưởng

Bước 2: Thảo luận

 • Chia sẻ các ý tưởng mới mà không cần bất kỳ thảo luận, đánh giá, hoặc cả phê phán
 • Ghi lại các ý tưởng
 • Khuyến khích các thành viên tham dự trở nên sáng tạo, chia sẻ các ý tưởng phóng đại, và xây dựng ý tưởng trên các ý tưởng của người khác
 • Không giới hạn số lượng các ý tưởng như là mục tiêu để khơi gợi càng nhiều ý tưởng càng tốt trong khung thời gian cho phép

Bước 3: Tổng kết

 • Khi khung thời gian thảo luận đã kết thúc, cả nhóm thảo luận và sử dụng các tiêu chí đánh giá được phát triển trước đó đánh giá lại các ý tưởng
 • Tạo ra một danh sách các ý tưởng súc tích, kết hợp các ý tưởng thích hợp và loại bỏ các ý tưởng trùng lắp
 • Xếp hạng các ý tưởng và sau đó phân phối danh sách cuối cùng các ý tưởng và gửi cho các bên liên quan

Để thực hiện được Brainstorming hiệu quả thì các thành viên tham dự phải có sự đồng ý tránh những bàn cải tiêu cực trong quá trình brainstorming. Sự thành công của brainstorming phụ thuộc vào sự sáng tạo cá nhân của mỗi thành viên và sẵn sàng tham gia và sự điều phối của người tạo điều kiện. Các yếu tố chính trị ở doanh nghiệp có thể tác động sấu đến cách thực hành và kìm hãm sáng tạo và tâm lý người tham dự.

Áp dụng Brainstorming hiệu quả thì nhóm có thể tạo ra nhiều ý tưởng trong một khoản thời gian ngắn. Môi trường cởi mở, không phê phán cho phép tư duy sáng tạo phát triển tích cực. Áp dụng kỹ thuật đúng cách sẽ làm giảm sự căng thẳng giữu các thành viên tham dự.

Tuỳ Phong – APEX Global Corporation


APEX Global thường xuyên tổ chức khoá đào tạo về Business Analysis Professional. Bạn có thể tham khảo lịch đào tạo ở link Public Training Schedule. Hoặc đọc thêm các bài viết chuyên đề về kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, xu thế công nghệ,… liên quan đến CNTT ở link APEX Global News.

Để được tư vấn thêm về các khoá đào tạo của APEX Global, bạn hãy gọi hoặc email đến:  (+84-8) 62 718 187; info@apexglobal.com.vn