Hotline

0963 801 047
APEX Global
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Giới thiệu về Kanban

2016-05-20  (5460)

Kanban có tên trong tiếng nhật là “看板, nó có nghĩa là một bảng Trực quan, hay bảng Quảng cáo, bảng Trưng bày. Kanban được ông Taiichi Ohno nghiên cứu và được Toyota ứng dụng từ những thập niên 1940s vào các hệ thống quản lý sản xuất. Mục tiêu chính là tối ưu hoá quy trình sản xuất, tạo cơ hội để tìm ra các vấn đề và cải tiến quy trình phát triển sản phẩm.

kanban_guide

Phương pháp Kanban:

Năm 2009, ông Corey Ladas đã đưa phương pháp lai ghép giữa Kanban và Scrum, ông gọi là Scrumban.

Năm 2010, ông David Anderson lần đầu tiên chính thức đưa ra phương Kanban ứng dụng cho việc phát triển sản phẩm phần mềm trong cuốn sách viết cùng năm đó mang tên “Kanban – Successful Evolutionary Change for your Technology Business.

Kanban được thiết kế là một hệ thống xử lý công việc theo thứ tự ưu tiên (Pull System) theo thời điểm phát triển với các ý do sau

 • Chúng ta không phát triển tính năng mà không ai cần
 • Chúng ta không mô tả nhiều tính năng hơn những gì chúng ta có thể viết
 • Chúng ta không viết phát triển nhiều hơn những gì chúng ta có thể kiểm thử
 • Chúng ta không kiểm thử nhiều hơn những gì chúng ta có thể triển

Phương pháp Kanban đưa ra 8 mục tiêu:

 • Mục tiêu 1: Tối ưu hoá quy trình hiện có
 • Mục tiêu 2: Giao hàng với chất lượng cao
 • Mục tiêu 3: Nâng cao khả năng dự báo chính xác về thời gian phát triển sản phẩm
 • Mục tiêu 4: Nâng cao độ hài lòng của chuyên gia phát triển
 • Mục tiêu 5: Cung cấp độ mềm dẻo trong việc đối phó với các yêu cầu khẩn cấp
 • Mục tiêu 6: Cung cấp cơ chế thiết lập độ ưu tiên nhanh
 • Mục tiêu 7: Cung cấp cơ chế đảm bảo thông tin phát triển sản phẩm trong suốt với các bên liên quan
 • Mục tiêu 8: Cung cấp để nâng cao mức độ trưởng thành của doanh nghiệp.

Kanban1

Phương pháp Kanban cũng đưa ra 5 nguyên để thực hiện mục tiêu

 • Nguyên lý 1: Trực quan hoá các công đoạn sản xuất
 • Nguyên lý 2: Giới hạn số lượng công việc đưa vào phát triển
 • Nguyên lý 3: Đo lường và quản lý dòng công việc
 • Nguyên lý 4: Đưa ra các chính sách cam kết
 • Nguyên lý 5: Sử dụng mô hình đánh giá để tìm các cơ hội cải tiến quy trình phát triển

Áp dụng Kanban vào việc tối ưu hoá các chu trình phát triển để nâng cao hiệu suất, đáp ứng đúng và tốt hơn yêu cầu của người dùng. Và đây cũng là xu hướng tất yếu cho môi trường phát triển sản phẩm hiện đại.

Bạch Vân – APEX Global Corporation


APEX Global thường xuyên tổ chức khoá đào tạo về Agile Project Management Professional. Bạn có thể tham khảo lịch đào tạo ở link Public Training Schedule. Hoặc đọc thêm các bài viết chuyên đề về kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, xu thế công nghệ,… liên quan đến CNTT ở link APEX Global News.

Để được tư vấn thêm về các khoá đào tạo của APEX Global, bạn hãy gọi hoặc email đến:  (+84-8) 62 718 187; info@apexglobal.com.vn